Förteckning över artiklar i Lambda nordica 1989 – 2008

(1995  är årgång 1.)

 

 

 

Adeniji, Anna, Ordningsstörande begär : biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 54-69

 

Andersson, Catrine, Autonomi och motmakt : om den svenska biteorins utveckling som forskningsområde, lambda nordica 2004-2005:1-2 (10), sid. 54-67

 

Andersson, Hans, Queer cowboys : en manlighetssymbol ifrågasätts,  lambda nordica 2006:3 (11), sid. 43-49

 

Andersson, Maj-Britt, "Förr var vi utstötta, nu är vi glamour", Recension av : Vladimir Luxuria, Chi ha paura della muccassassina? : il mio mondo in discoteca i viceversa, Bompiani, 2007, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 113-117

 

Andersson, Maj-Britt, Villa Farnesina och Sodoma : konstvetenskapens heteronormativitet marginaliserad, lambda nordica 2007:3 (12), sid. 33-60

 

Andreasson, Martin, Öppenhet och homofobi : Lesbiska och bögar i 1990-talets massmedia, lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 61-74

 

Angvik Birger, Forfattar, tekst, lesar, lambda nordica 1989:3-4, sid. 280-322

 

Angvik, Birger, Kor er det skeive hjørnet? lambda nordica 1999:1 (5), sid. 44-59

 

Avrahami, Dina, Lesbiskhet ur ett antropologiskt perspektiv, lambda nordica 1999:4 (5), sid. 38-51

 

Axgil, Eigil, Axgil, Axel, Homoseksuelle milepæle, lambda nordica 1989:3-4, sid. 6-22

 

Bech, Henning, Whatever Happened to Robin The Boy Wonder? lambda nordica 1989:3-4, sid. 260-279

 

Berg, Martin, Självet och subjektets svårgripbara nödvändighet : utkast till en socialpsykologisk kritik av Judith Butler, lambda nordica 2006:4 (11), sid. 7-24

 

Bergdahl, Liv Saga, Fredade zoner och offentliga rum : om "lesbisk litteratur" och "öppenhet", lambda nordica 2006:1-2 (11), sid. 47-59

 

Bergström, Helena, Könskategorisering : konstruktion av normalitet i mötet mellan föräldrar till barn med oklar könstillhörighet och medicinsk personal, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 57-70

 

Bertilsdotter, Hanna, “Bisexuella” relationsformer utanför heteronormen : blandsexuella och bisexuella relationsformer bland bisexuella, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 23-37

 

Bertilsdotter, Hanna, ”Både och/ och/ varken eller”… ? Förord, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 5

 

Bertilsdotter, Hanna, Både och/ och/ varken eller, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 6-11

 

Bertilsdotter, Hanna, Biidentitet/er : presentation av en bistudie, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 26-43

 

Bertilsdotter, Hanna, Fångvänskap och homosexualitet, (Recension av Lundahl, Pia, Intimitetens villkor : kön, sexualitet och berättelser om jaget, Diss., Lund, 2001), lambda nordica 2001:4, (7) sid. 43-44

 

Bertilsdotter, Hanna, Maskrosbarn : den internationella och svenska birörelsens historia, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 84-91

 

Bertilsdotter, Hanna, Vanlighetens villkor i Västerbotten, (Recension av Svante Norrhem, Den hotfulla kärleken – Homosexualitet och vanlighetens betydelse), lambda nordica 2001:3 (7) sid. 59-60

 

Bildt, Vibeke, Forska lesbiskt! (Förord till lambda nordica 1989:2), lambda nordica 1989:2, sid. 1-3

 

Bildt, Vibeke, Klara Johansson Ur dagböckerna : urval, inledning och noter av Greger Eman, lambda nordica 1989:3-4, sid. 358-361

 

Bildt, Vibeke, Myths of Sexuality : Representation of  Women in Victorian Britain : en bok av Lynda Nead, lambda nordica 1989:3-4, sid. 354-357

 

Bissenbakker Frederiksen, Maja, ”Der er ikke gnist af homoseksualisme i det” : homofobe forbud og heteronormative undvigemanøvrer i receptionen av danske litterære klassikere, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 130-137

 

Bjørby, Pål, Gatland Jan Olov, Forord, (lambda nordica 1997:4), lambda nordica 1997:4 (3), sid. 5-6

 

Bjørby, Pål, Herman Bangs Gedanken zum Sexualitätsproblem : en introduksjon, lambda nordica 1997:4 (3), sid. 7-15

 

Björby, Pål, Skandinavisk homoforskning (Recension av Scandinavian  homosexualities, Jan Löfström [ed.]), lambda nordica 1999:4 (5), sid. 60-64

 

Bontje, Leon, Dudink, Stefan, Homosexualisera eller explodera? : historiskt ljus på förskjutna identiteter, lambda nordica 1997:1 (3), sid. 76-81

 

Borgström, Eva, Drottning Kristina och hermafroditens tankefigur, lambda nordica 1998:1 (4), sid. 6-30

 

Borgström, Eva, Feminism och sexualitet (Recension av Stevi Jackson och Sue Scott [eds.] Feminism and Sexuality), lambda nordica 1998:1 (4), sid. 53-55

 

Borgström, Eva, Lesbiska berättelser (Recension av Farwell, Marilyn R. Heterosexual Plots & Lesbian Narratives), lambda nordica 1997:1 (3), sid. 90-93

 

Borgström, Eva, Lindholm, Margareta, Nilsson, Arne, Förord (lambda nordica 1996:1), lambda nordica 1996:1 (2), sid. 5-6

 

Borgström, Eva, Lindholm, Margareta, Nilsson, Arne, Förord (lambda nordica 1996:2), lambda nordica 1996:2 (2), sid. 5

 

Borgström, Eva, Ny läsning av Sapfo (Recension av Page du Bois Sappho is burning), lambda nordica 1998:1 (4), sid. 56-59

 

Borgström, Eva, Vad håller de naturvetenskapligt inriktade forskarna på med? (Recension av Francis Mark Mondimores bok A Natural History of Homosexuality), lambda nordica 1998:1 (4), sid. 60-63

 

Bremer, Signe, Granskad identitet : två ts-män berättar om deas möte med vården, lambda nordica 2006:4 (11), sid. 25-47

 

Bremer, Signe, Under ytan : nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet, lambda nordica, 2006:1-2 (11), sid. 7-29

 

Broström, Ola, Wikström, Tobias, Benny Henriksson har lämnat oss (Nekrolog), lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 99-101

 

Børtnes, Jostein, Om likekjønnet samliv og John Boswells siste bok, lambda nordica 1997:4 (3), sid. 50-65

 

Carlson, Marie, Stockholmsklubben Diana 1956, lambda nordica, 2004-5: 3-4 (10), sid. 7-25

 

Cavefors, Bo, Bögens dolda budskap : från Johann Joachim Winckelmann till Pelle Svanslös (Recension av Heinrich Deterings bok Das offene Geheimnis), lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 85-89

 

Claesson Pipping, Git, Vingklippt? (Recension av Lisbeth Stenbergs avhandling En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap), lambda nordica, 2001:3 (7) sid. 32-36

 

Collarp, Björn, Söndag i Uppsala (Novell), lambda nordica 1989:1, sid. 40-45

 

Dahl, Ulrika, Kopior utan original : om femme drag, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 79-95

 

DeFonso, Chet, LGBTQ academia in a rural setting : an American perspective, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 89-94

 

Edelberg, Peter Nikolaj, Cú Chulainn in love : sex mellem mænd blandt oldtidens keltere, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 211-224

 

Edenheim, Sara, Handledning i teratologi : en dekonstruktion av bisexualitet och andra monstruösa fenomen, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 70-83

 

Edenheim, Sara, Kön/Genus/Begär och andra besvärligheter : en teoretisk diskussion sprungen ur en analys av den medicinska diskursen rörande intersexualism, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 148-164

 

Egan, Orla, Searching for space : Cork lesbian community 1975-2000, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 186-210

 

Ekström, Karin, Bisexuell och feminist : en paradox eller den ultimata subversionen?, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 44-53

 

Eman, Greger, Gossen Snövit : passioner och förpliktelser hos Viktor Rydberg, lambda nordica 1999: 2-3 (5), sid. 6-41

 

Eman, Greger, Hamlet och Faust i Ludgo, lambda nordica 1989:1, sid. 162-169

 

Eman, Greger, Natten den 18 november 1894, (Ur : Nya himlar över ny jord, 1993), lambda nordica 2007:4 (12), sid. 41-42

 

Eman, Greger, Pianolärarinnans hemliga kärleksbrev, lambda nordica 1989:3-4, sid. 24-39

 

Epstein, Stephen, Homosexuell identitet och kampten mot aids : övertygelser och deras polititksa konsekvenser, lambda nordica 1989:1, sid. 56-73

 

Eriksson, Lars E., Berglund, Torsten, Hälsorelaterad livskvalitet hos män som har sex med män,  lambda nordica 2006:3 (11), sid. 26-35

 

Fjelkestam, Kristina, En queer-läsning av Djuna Barnes (Recension av Carolyn Allens bok Following Djuna), lambda nordica 1999: 2-3 (5), sid. 102-105

 

Fjelkestam, Kristina, Masculinity, mothering, mirrors : teorier kring orsakerna till kvinnors homosexualitet, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 115-120

 

Friele, Karen-Christine, Med regnbuen som våpen : fragmenter av norsk homohistorie gjennom 50 år, lambda nordica, 2000:2/3 (6), sid. 42-66

 

Frisell Ellburg, Ann, Iscensättning av genus och sexualitet hos modeller i svensk modeindustri, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 57-61

 

Fur, Gunlög, Kvinnobyar och män i kvinnokläder : genus och sexualitet i indianernas Nordamerika, lambda nordica 1996:2 (2), sid. 7-23

 

Färnlöf, Hans, Diskursändring kring Genets dramatik, (Recension av Gitenet, Jean A., Reflexions sur l’univers homosocial dans Splendid’s de Jean Genet : L’homme divisé, Paris, 2002), lambda nordica 2003:3, (9) sid. 37-39

 

Gallagher, Bob, Wilson, Alexander, Sexualitet, makt och identitetens politik : intervju med Michel Foucault, lambda nordica 1989:2, sid. 122-137

 

Garnæs, Michael, Benjamin Britten, lambda nordica 1989:3-4, sid. 324-337

 

Gindt, Dirk, Angels in America : Roy Cohn och konstruktionen av en frisk, heterosexuell samhällskropp, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 95-107

 

Gitenet, Jean A., Eugène Jansson, hon eller han : apropå en heterosexistisk kommentar, lambda nordica 1998:1 (4), sid. 43-49

 

Gitenet, Jean A., Man föds inte gay, man blir det, (Recension av Didier Eribon, Réflexions sur la question gay), lambda nordica 2000:4 (6), sid. 54-60

 

Gitenet, Jean A., Pandoras lesbo-queera ask, (Recension av Marie-Hélène Bourcier, Queer zones : Politiques des identités sexuelles , des représentations et des savoirs och Virginie Despentes, Coralie Trinh-Thi, Baise-moi [film]) lambda nordica 2001:3 (7) sid. 44-52

 

Graham, Mark, Consumption and the GLBTQ in Sydney, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 131-149

 

Graham, Mark, ”Seen in a mirror darkly” : identitet, kroppen och plats inom läderkulturen, lambda nordica 1996:2 (2), sid. 24-33

 

Groenau, Jacqueline Broese van, Diskurs og begjær : to romaner av Edith Øberg, lambda nordica 1999: 2-3 (5), sid. 42-60

 

Gunther, Scott, Building a more stately closet : the assimilationist strategies of French homosexuals, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 104-114

 

Gustafsson, Barbro K., Vad är ett samtal? : om homosexuella motiv i Tove Janssons senare författarskap, lambda nordica 1989:3-4, sid. 86-108

 

Gustavson, Malena, Bisexuella trekanter och tvetydigheter : bisexualitet som teori och kritik mot tvåsamhetsnormen, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 39-44

 

Gustavson, Malena, Till tygellöst leverne : en bisexuell kritik av tvåsamhetens hegemoni, lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 12-25

 

Hallgren, Hanna, Poetiskt queer : ett konstnärsakademiskt upprop, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 159-161

 

Hanner, Hans, Homo- och bisexuella ungdomars livssituation : en svensk undersökning om livssituation och psykisk hälsa, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 10-22

 

Heede, Dag, En ny mærkelig dansk litteraturhistorie, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 108-113

 

Heede, Dag, H. C. Andersen som heteroseksuel : historien om en konstruktion : en bodsvandring med fjorten stationer, lambda nordica, 2006:1-2 (11), sid. 60-75

 

Heede, Dag, Introduktion til Sigmund Freud, lambda nordica 1989:3-4, sid. 118-123

 

Heede, Dag, Kønsballade hos Karen Blixen, lambda nordica 1999:1 (5), sid. 8-27

 

Heede, Dag, Sigmund Freud : en fé ved ”den homoseksuelle”s vugge, lambda nordica 1989:3-4, sid. 124-152

 

Helgesson, Paulina, Karin Boye och de postuma bortförklaringarna, lambda nordica 2000:4 (6), sid. 6-22

 

Heli, Arne, Homoforskning i Norge, (Recension av Norsk homoforskning, Marianne C. Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær, Knut Olav Åmås (eds.), Oslo, 2001), lambda nordica, 2002:2 (8), sid. 54-58

 

Henrikssen, Lene, Kunst, køn og identitet i Jeanette Wintersons The.PowerBook, lambda nordica 2001:3 (7), sid. 6-15

 

Henriksson, Benny, Gossarna i reklamen, lambda nordica 1989:3-4, sid. 194-244

 

Henriksson, Benny, I am what I am – my own special creation, lambda nordica 1989:2, sid. 56-98

 

Henriksson, Benny, Viljan att veta : introduktion till Michel Foucault, lambda nordica 1989:2, sid. 116-121

 

Hepolampi, Virva, Translation, rewriting and the domestication of lesbianism in Finland, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 62-73

 

Hilte, Mats, Risky business? : internet som mötesplats för män som har sex med män, (Recension av Tikkanen, Ronny, Risky business? : en sociosexuell studie av män som har sex med män, Diss. Göteborg, 2003), lambda nordica 2003:3, (9) sid. 27-32

 

Holmstrand, Kjell, Anti-Gay – Mark Simpson vågar vägra homosexism (Recension av Mark Simpson [ed.] Anti-Gay), lambda nordica 1997:3 (3), sid. 88-89

 

Ingemansson, Cecilia, Fördomsfulla läsningar : svenska kritikers attityder gentemot homosexualitet i skönlitterära verk 1946-1995, lambda nordica 1999: 2-3 (5), sid. 89-101

 

Jenzén, Olu, Genus, sexualitet och identitet i Jeanette Wintersons romaner, lambda nordica 1999:1 (5), sid. 28-43

 

Johansson, Annica, "Qruiser är mitt samhälle på nätet" : skärningspunkter mellan teknik och hbt-klultur, lambda nordica 2004-2005:1-2 (10), sid. 31-53

 

Johansson, Klara, Sexualsystemet, (med efterord av Karin Lindeqvist) Ur: Tidevarvet årg. 2. nr 1, 1924, omtryckt i Klara Johansson, Kritik, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1957, lambda nordica 2007:4 (12), sid. 38-40

 

Jolly, Elisabeth, Das letzte Geschlecht : Symposium zur Lesbenforschung im deutschsprachigen Raum 29.9-1.10 1995 in Hamburg (Rapport), lambda nordica 1996:2 (2), sid. 74-75

 

Juvonen, Tuula, ”Det fanns inga lesbiska i Tammerfors på 50-talet”, lambda nordica 1996:1 (2), sid. 71-76

 

Juvonen, Tuula, Normative sex, by all means : sex survey questionnaires revisited, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 87-93

 

Kangasvuo, Jenny, Bisexuality as a concept in Finland : signs of cultural change?, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 150-158

 

Knobblock, Inger Ehn, ”Om jag möjligtvis kan vill jag bli en annan” : homosexuella kvinnor skriver till RFSU, lambda nordica 1999: 2-3 (5), sid. 61-76

 

Knobblock, Inger Ehn, Identitet, erfarenhet och livshistorier (Recension av Pia Lundahls bok Lesbisk identitet), lambda nordica 1998:2 (4), sid. 55-57

 

Knobblock, Inger Ehn, Norrhem, Svante, Förord (till lambda nordica 1997:3), lambda nordica 1997:3 (3), sid. 5

 

Knobblock, Inger Ehn, Själens erotiska sjukdomar botas aldrig : hur sexualitet definieras och omskapas i läkarvetenskapliga texter, lambda nordica 1997:3 (3), sid. 24-36

 

Knobel, Paul, En kritisk läsning av Robert Aldrich (ed.) Gay life and Culture : a World History, Lambda nordica debatt, London; New York : 2006 [sv. övers. Gay en världshistoria], lambda nordica 2007:3 (12), sid. 72-75

 

Kolm, Camilla, Politiskt vald lesbiskhet : identitet som ambivalens, lambda nordica 2006:4 (11), sid. 48-62

 

Kristinsson, Thorvaldur, Island. Att ta sin plats, lambda nordica, 2000:2/3 (6), sid. 112-125

 

Kristoffersen, Gjert, Johnsen, Ole, Når homser snakker (Meldingsartikel William L. Leap; Word’s out. Gay men’s English), lambda nordica 1997:4 (3), sid. 66-78

 

Kulick, Don, Homosexuellt beteende i främmande kulturer som symbol och verklighet, lambda nordica 1989:1, sid. 74-101

 

Kulick, Don, Lesbiska fantasier : Lesbian Origins av Susan Cawin, lambda nordica 1989:3-4, sid. 344-353

 

Kulick, Don, Queer Theory : Vad är det och vad är det bra för? lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 5-22

 

Ladendorf, Martina, The L-word : flat-identitet och lesbiska stilmarkörer i och framför teverutan, lambda nordica 2007:3 (12), sid. 7-20

 

Laine, Christian, Solsångaren på Rosendal eller gossen från Rhodos, i: lambda nordica 2003:4 (9), sid. 28-41

 

Larsson, Berit, Den säkra grunden. ”Den säkra grunden är inte identitet utan lojalitet och solidaritet”, lambda nordica 1999:1 (5), sid. 60-65

 

Larsson, Ulrika, Lindeqvist, Karin, Förord (lambda nordica 2007:4), lambda nordica 2007:4 (12), sid. 5

 

Larsson, Ulrika, K. J. - kort biografi, lambda nordica 2007:4 (12), sid. 7-10

 

Laskar, Pia, Queer teori och feminismen : beröringspunkter och spänningar, lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 67-80

 

Laskar, Pia, L-ordet : från murarverktyg till diskursivt tvång, i: lambda nordica 2003:4 (9), sid. 6-17

 

Lehtonen, Jukka, Heteronormativity in school space in Finland, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 94-103

 

Lekselius, Björn, Skapandet av det homosexuella monstret : om normalitet, disciplinering och sinnesundersökningar i Stockholm 1941-1946, lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 44-66

 

Lennerhed, Lena, Avvikelse eller variation? : RFSU om homosexualitet på 1930- och 1940-talet, lambda nordica 2002:2 (8), sid. 35-46

 

Lennerhed, Lena, RFSU : ett förbund för heterosexuella?, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 183-185

 

Lepikkö, Satu, Toleranssamhället erbjuder : legitimitetens dubbelheter och den kritiska relationens nödvändighet, lambda nordica debatt, , lambda nordica 2007:1-2 (12), sid.  63-72

 

Lie, Reidar K., Medisinsk etikk, Foucault og homoseksualitet, lambda nordica 1997:4 (3), sid. 41-49

 

Liliequist, Jonas, När blir den ”osynliga” synden synlig? : om kulturella förväntningar och sexuella innebörder i 1600- och 1700-talets Sverige, lambda nordica 1997:3 (3), sid. 6-23

 

Liliequist, Jonas, Staten och ”sodomiten” – tystnaden kring homosexuella handlingar i 1600- och 1700-talets Sverige, lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 9-31

 

Lindblom, Eva, Gay Relationships : en bok av John De Cecco, lambda nordica 1989:1, sid. 226-228

 

Lindeqvist, Karin, "Den där lilla..." : Charlie och inversionsdiskursen i Ensamhetens brunn, lambda nordica 2006:3 (11), sid. 7-25

 

Lindeqvist, Karin, Förord, (lambda nordica 2002:2),  lambda nordica 2002:2 (8), sid. 5

 

Lindeqvist, Karin, "Gi dem som spør et skikk'lig svar!": en diskursanalytisk läsning av Gerd Brantenbergs Opp alle jordens homofile, lambda nordica 2007:1-2 (12), sid. 7-25

 

Lindeqvist, Karin, Kärlekens absolut : Eva Alexanderssons Kontradans och 1960-talets homosexualitetsdiskurs, lambda nordica 2002:2 (8), sid. 6-20

 

Lindeqvist, Karin, Pionjärporträtt : Carl Rådemyr, lambda nordica 2002:2 (8), sid. 46-49

 

Lindeqvist, Karin, ”större frihet att älska än de stackars heterosexuella” : homosexuell organisering på det sena 1960-talet, lambda nordica 2002:2 (8), sid. 21-34

 

Lindeqvist, Karin, Min älskade vän, som jag skattade högt som mitt liv : Akilles och Patroklos i homoerotisk tradition, i: lambda nordica 2003:4 (9), sid. 18-27

 

Lindgren, Matilda, (A)sexuella (icke)subjet : frånvaro av begär som (o)möjliggjord position, lambda nordica 2007:4 (12), sid. 50-59

 

Lindholm, Margareta, Vad har sexualitet med kön att göra? lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 38-53

 

Lundahl, Pia, Vårt autentiska jag, lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 23-37

 

Lundahl. Pia, Homosexualitet och gränsen mellan könen – om lesbiska kvinnors barn- och ungdomsupplevelser, lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 32-46

 

Lundell, Erika, Crossdressing på Medeltidsveckan i Visby : om iscensättandet av feminina och maskulina medeltidsgenus, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 97-107

 

Lützen, Karin, Dekonstruktion af heterosexualitet : hvorledes filantropiske frøkenpar socialiserede den københavnske arbejderklasse til kernefamilien 1877-1927, lambda nordica 1989:1, sid. 170-187

 

Lönngren, Ann-Sofie, Illusionen av en kvinna : en queerteoretisk analys av det homosexuella tabut i En dåres försvarstal, lambda nordica 2002:1, (8) sid. 6-21

 

Lövrie, Katarina, Lesbiska patienter i kvinnosjukvården, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 165-182

 

Lööv, Anna Olovsdotter, Dragkings 101 : en liten guide till forskningen om dragkings, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 11-29

 

Lööv, Anna Olovsdotter, Westerling, Kalle, Inledning : ett nummer för och om dragforskningen i Sverige (lambda nordica 2008:1-2), lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 7-9

 

Magnusson, Jan, Begäret som drivkraft och melankoli (Recension av Tiina Rosenbergs bok Byxbegär), lambda nordica 2000:1 (6), sid. 64-67

 

Magnusson, Jan, Benny Henrikssons Minnesbibliotek (Rapport från invigningen), lambda nordica 1997:1 (3), sid. 51-52

 

Magnusson, Jan, Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden, lambda nordica, 2000:2/3 (6), sid. 5-8

 

Magnusson, Jan, En queerläsning av den danska litterära kanon (Recension av Dag Heede, Hjertebrødre : krigen om H. C. Andersens seksualitet, Maja Bissenbakker-Fredriksen, Begreb om begær : queeringer af nyere dansk litteratur), lambda nordica, 2006:1-2 (11), sid. 82-84

 

Magnusson, Jan, Framställningsformer av kärlek mellan män under tre sekler, lambda nordica 1996:1 (2), sid. 48-57

 

Magnusson, Jan, Förteckning över artiklar i lambda nordica 1989-2001, lambda nordica 2001:4, (7) sid. 58-63

 

Magnusson, Jan, Förord : instabila identiteter – något om detta nummers tema, lambda nordica 1999:1 (5), sid. 5-7

 

Magnusson, Jan, Historien som vi ser den, Recension : Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970, Umeå : Holzweg, 2007 (351 sid.), lambda nordica 2007:3 (12), sid. 21-25

 

Magnusson, Jan, Lagar som tilltalar, Recension: Sara Edenheim, Begärets lagar : moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi, Diss. Lunds univ., Eslöv : Symposion, 2005 (283 sid.), lambda nordica 2007:3 (12), sid. 27-32

 

Magnusson, Jan, Läsning på tvären som ger längdperspektiv, (Recension av Heede, Dag, Herman Bang : Mærkværdige læsninger : toogfirs tableauer, Odense, 2003), lambda nordica 2003:3, (9) sid. 33-36

 

Magnusson, Jan, Platon och den homoerotiska diskursen : Platon och den idealistiska, homoerotiska, lyriska diskursens historia, lambda nordica 1998:2 (4), sid. 33-54

 

Magnusson, Jan, Tillvaron som språk : språket som tillvaro, (Recensioner av Judith Butler, Könet brinner : texter i urval av Tiina Rosenberg, Queersverige, Don Kulick (red.), Jens Rydström, Sinners and citizens : bestiality and homoseuxality in Sweden 1880-1950), lambda nordica, 2006:1-2 (11), sid. 76-81

 

Magnusson, Jan, Två litteraturvetenskapliga gay-bibliografier (Recension av Sharon Malinowski [ed.] Gay and Lesbian Literature och Claude J. Summers [ed.] The Gay And Lesbian Literary Heritage), lambda nordica 1996:2 (2), sid. 68-69

 

Megathlin David R., Vänskap, familj och icke-heterosexuella män : en undersökning från Island och Finland, lambda nordica 2004-2005:1-2 (10), sid. 68-88

 

Mertz, Mette Liv, It goes without saying : the privilege of commonplace, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 33-38

 

McIntosh, Mary, The Social Construction of Lesbianism : en bok av Ceila Kitzinger, lambda nordica 1989:2, sid. 138-143

 

Mortensen, Ellen, Amasoner, nymfer og gjenferd : om lesbisk tekstualitet, lambda nordica 1997:4 (3), sid. 16-40

 

Mortensen, Ellen, Lausunger, lesber og libertinere : betenkning over den (u)offisielle familien, lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 33-43

 

Munck, Kerstin, ”Skriv in dig i mitt hjärta!” : om kärlekens språk i Hélène Cixous bok om Promethea, lambda nordica 1997:3 (3), sid. 52-66

 

Müller, Corinna, Kvinnor emellan : lesbiskt begär i svenskspråkig skönlitteratur från 1980-talet, lambda nordica 2003:3, (9) sid. 6-20

 

Möller, Märta, Ett kvinnoliv : sådan mor sådan dotter, lambda nordica, 2004-5: 3-4 (10), sid. 26-104

 

Nichols, Margaret, Lesbisk sexualitet : frågor och teorier, lambda nordica 1989:3-4, sid. 154-193

 

Nilsson Schönnesson, Lena, Förord (till Lambda nordica 1997:2), lambda nordica 1997:2 (3), sid. 5-9

 

Nilsson Schönnesson, Lena, Kurt Ernulf död (Nekrolog), lambda nordica 1997:1 (3), sid. 82

 

Nilsson, Arne, Debatt : historiska homostudier – redan historia?, lambda nordica 2002:2 (8), sid. 59-62

 

Nilsson, Arne, Den finske homosexuelles sena (?) födelse (Recension av Jan M. Löfströms doktorsavhandling The Social Construction of Homosexuality in Finnish Society), lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 75-81

 

Nilsson, Arne, Mellem Mænd : livshistorier af mænd med lyst til mænd : en bok av Henning Bech, lambda nordica 1989:3-4, sid. 362-368

 

Nilsson, Arne, När män möts (Recension av Bech, Henning, When men meet), lambda nordica 1997:3 (3), sid. 90-94

 

Nilsson, Bo, Wallins omdömeslösa otuktshandlingar : heterosexualitet och könsdualism, lambda nordica 1997:3 (3), sid. 79-87

 

Nissen, Vibeke, Paulsen, Inge-Lise, Handling gi'r forvandling : klip af homobevaegelsens historie i Danmark , lambda nordica, 2000:2/3 (6), sid. 9-41

 

Nordqvist, Petra, Att tala om familj, lesbiskas berättelser om planerat föräldraskap, lambda nordica 2006:4 (11), sid. 63-81

 

Nordqvist, Petra, Önskat och oönskat föräldraskap : kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om insemination, lambda nordica, 2006:1-2 (11), sid. 30-46

 

Norrhem, Svante, ”Hur kunde Selma skildra kärleken så passionerat?”, lambda nordica 1997:3 (3), sid. 37-51

 

Norrhem, Svante, Sympatiens hemlighetsfulla makt (Recension av Göran Söderström (red.) Sympatiens hemlighetsfulla makt), lambda nordica 1999:1 (5), sid. 66-70

 

Norrhem, Svante, Tystnadsplikt och kärlek : om talet som tystar, lambda nordica 1999: 2-3 (5), sid. 77-88

 

Olsson, Hans, Schildt-Tillberg, Jonas, Praktiskt taget queer, lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 100-113

 

Pakkanen, Johanna, Twisted sisters? : the murderess and her identification with the victim, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 74-79

 

Paqvalén, Rita, Perversion, dekadens eller kärlek? : Pahlenforskningen ur ett queerperspektiv, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 121-129

 

Patton, Cindy, Test kontra säkrare sex, lambda nordica 1989:1, sid. 46-55

 

Peterson, Stig-Åke, Forska nordiskt! (Förord till lambda nordica 1989:3-4) lambda nordica 1989:3-4, sid. 1-3

 

Peterson, Stig-Åke, Några småländska ”homosexaffärer” i seklets början, lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 75-84

 

Peterson, Stig-Åke, RFSL:s arkiv, lambda nordica 1998:1 (4), sid. 39-42

 

Plummer, Ken, Unga homosexuella i England, lambda nordica 1989:1, sid. 4-39

 

Prieur, Annick, Seksualitet og kjønn i kulturelt perspektiv : det siste århundredets oppdagelser av seksualitet, fulgt av en dekonstruksjonistisk øvelse, lambda nordica 1997:1 (3), sid. 35-50

 

Prieur, Annick, Å vite det… å ville det… men å gjøre det, lambda nordica 1989:3-4, sid. 246-259

 

Pulkkinen, Tuija, History of gender concepts : contingency, change and action, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 138-147

 

Reimers, Eva, Utkast till en queer-teologi, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 114-123

 

Richardson, Diane, Lesbiska och psykisk hälsa : överväganden för psykoterapin, lambda nordica 1989:2, sid. 100-115

 

Ridenfeldt, Matti, Lion Kings, , lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 58-61

 

Rosen, Wilhelm von, Overgangstypen til den moderne homoseksuelle : den ”usynlige” forfatter Carl Markman (1840-1894), lambda nordica 1989:3-4, sid. 40-63

 

Rosenberg, Tiina, ”A queer feeling when I look at you” : några reflexioner kring den transvestitiska positionen på teater och film, lambda nordica 1996:1 (2), sid. 33-47

 

Rosenberg, Tiina, Arbete och kärlek, Recensioner : Carina Burman, K. J. : en biografi över Klara Johansson, Stockholm : Bonniers, 2007 (539 sid.) ; Boel Westin, Tove Jansson : ord, bild och liv, Stockholm : Bonniers, 2007 (597 sid.), lambda nordica 2007:4 (12), sid. 46-49

 

Rosenberg, Tiina, Det nya Lukas-evangeliet : om det heteronormativa mottagandet av Fucking Åmål, lambda nordica 2000:4 (6), sid. 23-36

 

Rosenberg, Tiina, Drugkunskap åt folket, Recension : Patrick Hamm (ed.) Die Diva ist ein Mann : das grosse Tuntenbuch, Berlin : Querverlag, 2007 (224 sid.), lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 109-111

 

Rosenberg, Tiina, Med nya ögon : en ny finsk antologi om lesbisk kultur och identitet (Recension av boken Uusin silmin : Lesbinen katse kultuuriin, med redaktörerna Pia Livia Hekanaho, Kati Mustola, Anna Lassila, Marja Suhonen), lambda nordica 1997:2 (3), sid. 63-65

 

Rosenberg, Tiina, Om queer ögonblick i teater och opera, lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 54-66

 

Rosenberg, Tiina, Varför heteronormativitet?, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 6-9

 

Roy, Matthew M., Strindbergs förgiftade natur : en textstudie om lika-könad lusta, lambda nordica 2002:1, (8) sid. 45-69

 

Ryan-Flood, Róisín, Lesbian Parenting in Sweden and Ireland : the interaction between gender, sexuality and parenting, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 18-32

 

Rydström, Jens, Foucault och sexualiteten, (Rapport från konferensen ”Sexuality after Foucault”, Manchester, nov. 28-30, 2003), lambda nordica 2003:3, (9) sid. 40-44

 

Rydström, Jens, Gay New York (Recension av George Chaunceys bok Gay New York), lambda nordica 1996:2 (2), sid. 70-74

 

Rydström, Jens, Historikermötet i San Francisco 2002, (Konferensrapport), lambda nordica 2001:4, (7) sid. 55-57

 

Rydström, Jens, Homorörelsen och den politiska vänstern (Recension av Gay Men and the Sexual History of the Political Left, Gert Hekmaa, Harry Oosterhuis & James Steakley [eds.]), lambda nordica 1997:1 (3), sid. 87-89

 

Rydström, Jens, Le quint état : or Why create a separate category for homosexual civil unions?, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 124-130

 

Rydström, Jens, Queer teori och historia, lambda nordica 1996:3-4 (2), sid. 81-99

 

Rydström, Jens, Varför behövs transhistoria?, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 63-77

 

Sahuquillo, Angel, Det plågade barnet och den belåtna råttan i ”Barndom och Död” av Federico Garcia Lorca, lambda nordica 1989:2, sid. 4-42

 

Segal, Alan, Sexuella liv, homosexuella jag : en delstudie av normalisering i Sverige, lambda nordica 2001:3 (7) sid. 16-31

 

Silverstolpe, Fredrik, Benkert var inte läkare : om den homosexuella kategorins icke-medicinska ursprung på 1800-talet, lambda nordica 1997:1 (3), sid. 6-17

 

Silverstolpe, Fredrik, Den historiska bakgrunden till ordet bög, lambda nordica 2000:1 (6), sid. 39-61

 

Silverstolpe, Fredrik, Den homosexuella ideologins födelse, lambda nordica 1999:4 (5), sid. 6-37

 

Silverstolpe, Fredrik, Äktenskap mellan kvinnor under 1600- och 1700-talen, lambda nordica 1989:1, sid. 188-204

 

Skawbo-Jensen, Karsten, Der sejler et skib (Novelle), lambda nordica 1989:3-4, sid. 110-117

 

Sommerland, Ylva, Kalejdoskopiskt kön : lesbisk existens i tecknade serier för barn?, lambda nordica 2007:1-2 (12), sid. 26-44

 

Sorainen, Antu, Sisters in faith and the vagabond traitor : women’s same-sex fornication trials in the 1950s Finland, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 83-88

 

Spånberg, Sven-Johan, Att bli till : om två homosexuella mäns liv och livsstrategier under senare delen av 1800-talet, lambda nordica 1997:3 (3), sid. 67-78

 

Spånberg, Sven-Johan, Homosamhället i lexikon (Recension av William Stewart [ed.] Cassell’s Queer Companion), lambda nordica 1997:3 (3), sid. 95-96

 

Stenberg, Birgitta, Charlie, lambda nordica 1989:3-4, sid. 46-80

 

Stenberg, Lisbeth, ”en lifsmakt för qvinnan” : hur en begynnande diskurs om relationerna mellan kvinnor tystnar under 1880-talets skandinaviska sedlighetsdebatt, lambda nordica 1998:2 (4), sid. 6-32

 

Stenberg, Lisbeth, Selma jubilerar både 2008 och 2009!, lambda nordica 2007:1-2 (12), sid. 45-46

 

Stenberg, Lisbeth, Text och förklädnad : en läsning av Selma Lagerlöfs novell ”En fallen kung”, lambda nordica 1996:2 (2), sid. 34-47

 

Stenberg, Lisbeth, Nödvändig grundforskning, (Recension av Lindholm, Margareta, Nilsson, Arne, En annan stad : kvinnligt och manligt homoliv 1950-1990, Stockholm, 2002 och Lindholm, Margareta, Dubbelliv : reflektioner om döljande och öppenhet, Ystad, 2003), lambda nordica 2003:3, (9) sid. 21-26

 

Stenson, Linnea A., ”Drifting on an unfriendly sea” : lesbian pulp novels and the creation of community, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 45-56

 

Steorn, Patrik, Eugène Jansson och den svenska konsthistoriens sexualitet, lambda nordica 2007:3 (12), sid. 61-71

 

Stormhøj, Christel, Identitets- eller postidentitetspolitik? : homoseksuelle, pluralistiske velfærdssamfund og demokratisk seksualpolitik, lambda nordica 2001:4, (7) sid. 6-21

 

Stormhøj, Christel, Queering the family : critical reflections on state-regulated heteronormativity in the Scandinavian countries, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 38-56

 

Stroud, Christopher, Att tala om aids : retorik och metaforer i aidsdebatten. Böcker av Simon Watney och Susan Sontag, lambda nordica 1989:2, sid. 144-152

 

Stålström, Olli, Nissinen, Jussi, SETA : uppkomsten av den finska rörelsen för bögar och lesbiska, lambda nordica, 2000:2/3 (6), sid. 87-111

 

Swanson, Sara, Queera hjältinnor, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 80-86

 

Svenhard-Garde, Pia, Idiot av glas? : ett försök att omvärdera Karin Boyes minne, lambda nordica 1989:1, sid. 102-129

 

Svensson, Ingrid, Klara Johansson som kritiker, lambda nordica 2007:4 (12), sid. 11-37

 

Svensson, Ingrid, Sigrid Fridmans staty av Fredrika Bremer i Humlegården, lambda nordica 2007:4 (12), sid. 43-45

 

Svensson, Matilda, ”... och sedan gick det fort att ändra ...” : ockupationen av Socialstyrelsens trappa 1979, lambda nordica 2001:4, (7) sid. 32-42

 

Söderström, Göran, Damkomikern : det tidiga 1900-talets dragartist, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 51-57

 

Söderström, Göran, Från Rydberg till Lagerlöf, (rec. av Tore Lund, Den trogne smugglaren : Viktor Rydberg och diktens spegel; Stefan Whilde, En skandalskrivare i nattrock och kalsonger : August Strindbergs levnadshistoria för 2000-talet; Det gäckande könet : Strindberg och genusteori, Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport (eds.); Ying Toijer.Nilsson, En riktig författarhustru : Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander), lambda nordica 2006:4 (11), sid. 82-88

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 1997:1), lambda nordica 1997:1 (3), sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 1999:2-3), lambda nordica 1999:2-3 (5), sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 1999:4), lambda nordica 1999:4 (5), sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2000:1), lambda nordica 2000:1 (6), sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2000:4), lambda nordica 2000:4, (6) sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2001:3), lambda nordica 2001:3, (7) sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2001:4), lambda nordica 2001:4, (7) sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2001:4), lambda nordica 2002:1, (8) sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2003:3), lambda nordica 2003:3, (9) sid. 5

 

Söderström, Göran, Förord (lambda nordica 2007:3), lambda nordica 2007:3, (12) sid. 5

 

Söderström, Göran, Föråldrad forskning, (Recension av Bo Göran Carlsson, Religion, kultur och manlig homosexualitet : Homosexualitetens kulturella strukturer), lambda nordica 2001:3 (7) sid. 42-43

 

Söderström, Göran, Gayhistoria, Recensioner : Aldrich, Robert, (ed.), Gay : en världshistoria, Natur och Kultur, 2006 (383 sid.) ; Crompton, Louis,  Homosexuality & civilization, Harvard University press, 2003 (623 sid.) ; Hubbard, Thomas K. (ed.), Homosexuality in Greece and Rome : a sourcebook of basic documents, University of California Press, 2003 (558 sid.) ; Rocke, Michael, Forbidden friendships : homosexuality and male culture in Renaissance Florence, Oxford University Press, 1996 (371 sid.), lambda nordica 2007:1-2 (12), sid. 47-62

 

Söderström, Göran, Gayvärldens Who is who, (Recension av Aldrich, Robert, Wotherspoon, Garry, Who’s who in Gay & Lesbian history : (I) From antiquity to World War II, (II) From World War II to the present days, London, 2001), lambda nordica 2001:4, (7) sid. 53-54

 

Söderström, Göran, Historien som vi ser den, Recension : Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970, Umeå : Holzweg, 2007 (351 sid.), lambda nordica 2007:3 (12), sid. 25-27

 

Söderström, Göran, Homosex i fängelset : några rättsfall från 1700-talet, lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 67-74

 

Söderström, Göran, Homosexualitet : definitioner och roller, lambda nordica 1997:1 (3), sid. 18-34

 

Söderström, Göran, Homosexuella i glesbygd, (Recension av Svante Norrhem, Den hotfulla kärleken – Homosexualitet och vanlighetens betydelse), lambda nordica 2001:3 (7) sid. 61-63

 

Söderström, Göran, Ideologi eller vetenskap? : kring debatten mellan konstruktivism och essentialism, lambda nordica 1997:1 (3), sid. 53-75

 

Söderström, Göran, Karaktären Gustav III, lambda nordica 1989:1, sid. 146-161

 

Söderström, Göran, Magnifik bøssehistoria (Recension av Wilhelm von Rosen, Månens kulør), lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 94-98

 

Söderström, Göran, Mecklenburgska målet, lambda nordica 1998:1 (4), sid. 31-38

 

Söderström, Göran, Nakna män som performativitet, (red. av Patrik Steorn, Nakna män : Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkonst 1900-1915), lambda nordica 2006:4 (11), sid. 88-93

 

Söderström, Göran, Nazismens homoerotiska rötter, (Recension av Machtan, Lothar, Hitlers hemlighet : en diktators dubbelliv, Stockholm, 2001), lambda nordica 2001:4, (7) sid. 45-52

 

Söderström, Göran, Om ”såna” och ”riktiga karlar” (Recension av Arne Nilsson, Såna & riktiga karlar), lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 82-85

 

Söderström, Göran, Pionjärporträtt : Harry Hay, lambda nordica 2002:2 (8), sid. 50-53

 

Söderström, Göran, Platonisk kärlek under renässansen : Michelangelo och Marsilio Ficino, lambda nordica 2006:3 (11), sid. 36-42

 

Söderström, Göran, Replik om ”bög” och ”månsing”, lambda nordica 2000:1 (6), sid. 62-63

 

Söderström, Göran, Strindberg och homosexualiteten : en biografisk studie, lambda nordica 2002:1, (8) sid. 22-44

 

Söderström, Göran, Strindberg och perversionerna, (Recension av Roy, Matthew M., August Strindberg’s perversions : on the science, sin and scandal of homosexuality in August Strindberg’s works, Diss., University of Washington, 2001), lambda nordica 2002:1, (8) sid. 70-72

 

Söderström, Göran, Torsten Amundson och hans forskningsfond, lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 6-8

 

Söderström, Göran, ”Vanliga bögar” och tidelagare, (Recension av Jens Rydströms avhandling Sinners and citizens. Bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950), lambda nordica, 2001:3 (7) sid. 37-41

 

Söderström, Göran, Är heterosexualiteten konstruerad? (Recension av Jonathan Ned Katz bok The Invention of Homosexuality), lambda nordica 1997:1 (3), sid. 83-86

 

Söderström, Göran, Fredrik Silverstolpe in memoriam, (Nekrolog), lambda nordica 2001: 1-2 (7). sid. 92-94

 

Søland, Birgitte, En queer nation? : Genomförandet av lagstiftningen om registrerat partnerskap för bögar och lesbiska i Danmark 1989, lambda nordica 1997:2 (3), sid. 42-62

 

Tiby, Eva, Det andra offret : en undersökning om hatbrott mot lesbiska och bögar i Stockholm, lambda nordica 1997:2 (3), sid. 10-24

 

Tjeder, David, Är könet en konstruktion?, lambda nordica 2000:1 (6), sid. 6-25

 

Topelius, Krister, Några kommentarer (till Birgitta Stenbergs artikel om Topelius mor, Margareta Suber), lambda nordica 1989:3-4, sid. 81-85

 

Tönnies, Madeleine, Hel(ig) gemenskap, (Recension av Eva Reimers, Susanne Lindström (red.) Blott i det öppna. Kyrkornas och kärlekens olika vägar), lambda nordica 2001:3 (7) sid. 53-58

 

Tönnies, Madeleine, Psykoanalysen på divanen (Recension av Joyce McDougalls bok Kärlekens många ansikten), lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 86-89

 

Ulstein Moseng, Bera, Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn, lambda nordica 2000:1 (6), sid. 26-38

 

Vaihinen, Eva, Queera Barbro : Ur Barbro Alvings dagböcker och brev 1927-1935, lambda nordica 2004-2005:1-2 (10), sid. 7-30

 

Valois, Michelle, ”For Lesbians Only” : För alla lesbiska kvinnor : en antologi av Sarah Lucia Hoagland och Julia Penelope, lambda nordica 1989:3-4, sid. 338-343

 

Valois, Michelle, Sin, Salvation and Sexuality : resurrecting Jane Bowles in the 1980’s, lambda nordica 1989:1, sid. 130-145

 

Wasshede, Cathrin, Avvikande könstolkning, lambda nordica 2001:4, (7) sid. 22-31

 

Watell, Sune, Ett monumentalt verk (Recension av Jean-Claude Guillebauds bok La tyrannie du plaisir), lambda nordica 1998:1 (4), sid. 50-52

 

Watell, Sune, Farväl heteronormativitet! : recension av Dictionnaire de l'homophobie, sous la direction de Louis-Georges Tin, préface de Bertrand Delanoë, Paris, 2003, lambda nordica 2004-2005:1-2 (10), sid. 89-90

 

Watney, Simon, And the Band Played On : en bok av Randy Shilts, lambda nordica 1989:1, sid. 218-225

 

Watney, Simon, Crossover : en film av Staffan Hildebrand, lambda nordica 1989:1, sid. 206-217

 

Weeks, Jeffrey, Risk Factor Love (Oppositionen på Benny Henrikssons avhandling Risk Factor Love), lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 102-111

 

Weijdegård, Nils, Homosexuella livsrum i Göteborg (Recension av Arne Nilssons bok Att vara men inte synas), lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 90-93

 

Weijdegård, Nils, Kampen som förändrar : svenska bögar och lesbiska under efterkrigstiden, lambda nordica, 2000:2/3 (6), sid. 67-86

 

Weijdegård, Nils, Tidningen Vidi och det homosexuella kloakträsket, lambda nordica 1995:1-2 (1), sid. 47-60, 1995

 

Westerling, Kalle, Annorlundahetens potential : dragshow och den politiska estetiken i att framträda annorlunda, lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 31-49

 

Westerling, Kalle, Lööv, Anna Olovsdotter, Inledning : ett nummer för och om dragforskningen i Sverige (lambda nordica 2008:1-2), lambda nordica 2008: 1-2 (13), sid. 7-9

 

Westerståhl, Anna, Blodiga fotspår (Recension av Pauline B. Bart och Eileen Geil Morgans [eds.] bok Violence aginst women), lambda nordica 1996:2 (2), sid. 64-65

 

Westerståhl, Anna, Lesbiska hälsofrågor, lambda nordica 1996:2 (2), sid. 48-63

 

Westerståhl, Anna, Lesbiska kvinnors liv och hälsa (Recension av Carol T. Tully [ed.] Lesbian social services), lambda nordica 1996:2 (2), sid. 66-67

 

Westrell, Mikael, Venhälsokohorten 1983-1993, lambda nordica 1997:2 (3), sid. 25-41

 

Wilton, Tamsin, Den lesbiska kvinnan som subjekt och objekt i den akademiska världen, lambda nordica 1996:1 (2), sid. 7-32

 

Wolfert, Raimund, Max Eisfeld. Den store kjærligheten i Herman Bangs liv, lambda nordica 1998:3-4 (4), sid. 6-32

 

Wolfert, Raimund, Svensk-tyske møter : jernverksarbeideren Eric Thorsell ved Magnus Hirschfeldts Institutt for seksualvitenskap og hans forbindelser till Berlin, lambda nordica 2000:4 (6), sid. 37-53

 

Vänskä, Annamari, See-through closet, lambda nordica 2002:3-4, (8) sid. 71-82

 

Ytterberg, Hasse, Henriksson, Benny, Leve lusten! (Förord till lambda nordica 1989:1), lambda nordica 1989:1, sid. 1-3

 

Zetterqvist Nelson, Karin, Hydén, Margareta, Homosexuella föräldrar med barn : ett pågående forskningsprojekt, lambda nordica 2003:1-2, (9) sid. 6-17

 

Ziehe, Thomas, Sexualitet och modernitet, lambda nordica 1989:2, sid. 44-54

 

Åkerström, Malin, Hatbrott (Oppositionen på Eva Tibys avhandling Hatbrott?), lambda nordica 1999:4 (5), sid. 52-59

 

Österberg, Eva, Den synliga och den osynliga synden : sexualitet i norm och verklighet under 1600- och 1700-talen, lambda nordica 1996:1 (2), sid. 58-70