Sidan senast uppdaterad 2008-08-24 Bibliografi

Sammanställning av egna publikationer

Start

Bibliografi

Fler egna skriverier

Bibliografi GLBTQ-litteratur

Artiklar i lambda nordica 1989-2006

Länkar

Magnusson, Jan,. ri-nascita / åter-komst : om en florentinsk renässans fylld av homoerotisk dikt, Lyrikvännen, nr. 2-3, 2008, sid. 129-136

Magnusson, Jan, Historien som vi ser den, recension av Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970, Umeå : Holzweg, 2007 (351 sid.), lambda nordica 2007:3 (12), sid. 21-25

Magnusson, Jan, Lagar som tilltalar, recension av Sara Edenheim, Begärets lagar : moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi, Diss. Lunds univ., Eslöv : Symposion, 2005 (283 sid.), lambda nordica 2007:3 (12), sid. 27-32

Magnusson, Jan, “Scandinavia, literature”, i Routledge International Encyclopedia of Queer Culture, David A. Gerstner (ed.), New York, London : Routledge, 2006

Magnusson, Jan, Tillvaron som språk - språket som tillvaro (rec. av Judith Butler, Könet brinner : texter i urval av Tiina Rosenberg, Don Kulick, Queersverige, Jens Rydström, Sinners and citizens : bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950), i lambda nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning, 2006:1-2, (11), sid. 76-81

Magnusson, Jan, En queerläsning av den danska litterära kanon (rec. av Dag Heede, Hjertebrødre : krigen om H. C. Andersens seksualitet, Maja Bissenbakker-Fredriksen, Begreb om begær : queeringer af nyere dansk literatur), i lambda nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning, 2006:1-2, (11), sid. 82-84

Magnusson, Jan, Metamorfosgruppen och den sociala ingenjörskonsten, i Ryska huset : tidskrift för språkets fest, nummer fem, 2005, sid. 33-38

Magnusson, Jan, Romersk kärlek, i: Lyrikvännen, 2004:4, sid. 104-109

Magnusson, Jan, Blodrikets bortersta gränser : om Paul Andersson, Lund : ellerströms, 2004, 201 s.

Magnusson, Jan, "Sweden", i: Glbtq : Social Sciences : an Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender & Queer culture, Claude J. Summers (ed.), Elektronisk resurs, 2004, 3 webbsidor

Magnusson, Jan, Inversionerna i Paul Anderssons Elegi över en förlorad sommar, i: 1950-talets poesi : om Paul Andersson, Majken Johansson och Lars Forssell, Poesifestivalen i Nässjö, 2003, sid. 19-40

Magnusson, Jan, Läsning på tvären som ger längdperspektiv, (Recension av Heede, Dag, Herman Bang : Mærkværdige læsninger : toogfirs tableauer, Odense, 2003), i lambda nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning, 2003:3, (9) sid. 33-36

Magnusson, Jan, "Litteratur på svenska med homoerotiska motiv: bidrag till en förbisedd historia", Litteraturbilaga till bis, 2003:3, 4 sid.

Magnusson, Jan, "Swedish Literature", i: The Gay and Lesbian Literary Heritage : a Reader´s Companion to the Writers and Their Works from Antiquity to the Present, Claude J. Summers (ed.), Routledge, New York, London, 2002, page 643-644

Magnusson, Jan, "Queer - den heterosexuella föreställningen dekonstrueras", i: Oreda, 2002:1, sid. 11-12

Magnusson, Jan, "Dödat djur för halvt levande lycka", rec. av Ann-Charlotte Alverfors pjäs Lyckodjuret, i: Teatertidningen, 2000:5, sid. 20.

Magnusson, Jan, "En svensk queer- eller gaykanon i litteraturen - finns den?", i: Ctrl+Alt+Delete Omstart för humaniora, Humanistdagboken 13, 2000, sid. 205-214

Magnusson, Jan, Förord till "Den nordiska homorörelsen under efterkrigstiden", i: Lambda nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning (6), 2000: 2-3, sid. 5-8. (Gästredaktör för numret)

Magnusson, Jan, "Från tragiskt öde till fritt vald livsstil : bögar och lesbiska i det sena nittonhundratalets svenska litteratur", i: Homo i folkhemmet : homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000, sid. 59-75, Göteborg, Anamma, 2000

Magnusson, Jan, "Begäret som drivkraft och melankoli", Rec. av Tiina Rosenbergs Byxbegär, i: Lambda nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning, (6), 2000:1, sid. 64-67

Magnusson, Jan, "Sweden", i: Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Cultures, Vol. 2 : Gay histories and cultures : an encyclopedia, George E. Haggerty (ed.), pp. 851-856, New York, Garland Press, 2000

Magnusson, Jan, "Kärlek i Europa - eller hur Birgitta blir Birgitta Stenberg", i: Europa, Humanistdagboken, 12, sid. 253-262, Göteborg, 1999

Magnusson, Jan, "Att synliggöra ett ögonkast", rec. av Sympatiens hemlighetsfulla makt : Stockholms homosexuella 1860-1960, (Stockholmia, 1999), i: Allt om Böcker, 1999:3, sid. 52-53

Magnusson, Jan, "Instabila identiteter - något om detta nummers tema", Förord till Lambda Nordica : tidskrift för homosexualitetsforskning, (5) 1999:1, sid. 5-7. (Gästredaktör för numret.)

Magnusson, Jan, "Platon och den homoerotiska diskursen : Platon och den idealistiska, homoerotiska, lyriska diskursens historia", i: Lambda Nordica, (4) 1998:2, sid. 33-54

Magnusson, Jan, "Inledning" av Eva Lilja och Jan Magnusson, i: Bo-lövens sorl : romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtitalets poesi, Eva Lilja, Jan Magnusson (red.), Göteborg, 1998, (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 32), sid. 7-13

Magnusson, Jan, "Visionens makt och femtitalets nyromantik", i: Bo-lövens sorl : romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtitalets poesi, Eva Lilja, Jan Magnusson (red.), Göteborg, 1998, (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 32), sid. 17-43

Magnusson, Jan, "Ina Thörngren, poet - sedd, mottagen, osynlig", i: I klänningens veck : feministiska diktanalyser. Eva Lilja (utg.), Anamma, 1998, sid. 195-225.

Magnusson, Jan, "Benny Henrikssons minnesbibliotek", i: Lambda Nordica (3) 1997:1, sid. 51-52 (Presentation av biblioteket)

Magnusson, Jan, "Metamorfoserna i Paul Anderssons Elegi över en förlorad sommar", i: Vad menar dom egentligen?, Humanistdagboken 10, s. 213-222, Göteborgs universitet, 1997

Magnusson, Jan, "Metrisk analys av Elegi över en förlorad sommar av Paul Andersson", i: Metriska fäder och Förnyare : studier framlagda vid Hallvard Lie-symposiet Femte nordiska metrikkonferensen Oslo 26-28 oktober 1995, Ulla-Britt Frankby, Jörgen Larsson (red.), s. 121-135, Skrifter utgivna av Centrum för Metriska Studier 7, Göteborg, 1997

Magnusson, Jan, "Sensitiv som en frostskadad mimosa" : biografi över Paul Andersson, Metamorfos-gruppen och femtitalets nyromantik, Göteborgs universitet, 1997, 131 s.

Magnusson, Jan, "Två litteraturvetenskapliga gay-bibliografier", i: Lambda Nordica (2) 1996:2,sid. 68-69 [Recension av Gay and Lesbian Literature, Sharon Malinowski (ed.) och The Gay and Lesbian literary heritage, Claude J. Summers (ed.)]

Magnusson, Jan, "Framställningsformer av kärlek mellan män under tre sekler", i: Lambda Nordica (2) 1996:1, sid. 48-57.

Magnusson, Jan, Halldor Kilian Laxness, "Dagar hos munkar" (Recension), i: Gardar XX, Årsbok för Samfundet Sverige-Island i Lund-Malmö, 1989, sid. 44.

Paul Andersson (1930-1976)

Tecknad av Lasse Hallberg