Sidan senast uppdaterad 2007-09-30 GLBTQ-litteratur 2006

Hur är denna bibliografi sammanställd?  How has this bibliography been put together?

 
Start

Bibliografi

1800-1900

1900-1910

1910-1920

1920-1930

1930-1940

1940-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Artiklar i lambda nordica 1989-2006

Länkar

Aarnivaara, Sara, Kvinnors våld mot kvinnor : en jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer, C-uppsats, Lunds universitet/Centre for Gender Studies, 2006

Abramsson, Malin, Tonårstjejers syn på genus, sexualitet, jämställdhet och feminism, C-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, 2006

Ahmed, Sara, Queer phenomenology : orientations, objects, others, Durham : Duke University Press, 2006

Aldrich, Ann (f. 1927, pseud. f. Marijane Meaker), We, too, must love, (intr. Marijane Meaker, afterw. Stephanie Foote), New York : Feminist Press at the City University of New York, 2006

Aldrich, Ann (f. 1927, pseud. f. Marijane Meaker), We walk alone, (intr. Marijane Meaker, afterw. Stephanie Foote), New York : Feminist Press at the City University of New York, 2006

Alexander, Bryant Keith (f. 1963), Performing Black masculinity : race, culture, and queer identity, Lanham, MD, 2006

Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Stockholm : Natur och Kultur, 2006

American queer, now and then, David Shneer, Caryn Aviv (eds.), Boulder, CO, 2006

Anderlini-D’Onofrio, Serena (f. 1954), Eros : a memoir of bisexuality and transculturism, New York, 2006

Andersson, Christian, Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet, D-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, 2006

Andersson, Louise, Ylva Oglands socialrealism : Att göra det osynliga synligt, Södertörns högskola/Institutionen för medier, konst och filosofi, C-uppsats, 2006

Andersson, Magdalena, ”Man pratar ju om det som är mest vanligt” : Undervisning om homosexualitet inom sex och samlevnad i årskurs 7-9, C-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap, 2006

Arc, Stéphanie, Les lesbiennes, Paris : le Cavalier bleu éd., impr. 2006

Arell, Berndt, Mustola, Kati, Tom of Finland : ennennäkemätöntä = unforeseen, Helsinki : Like, 2006

Arden, Julia, Laß mich in dein Herz, Lörrach : Elles, 2006

Arrizón, Alicia, Queering mestizaje : transculturation and performance, Ann Arbor : University of Michigan Press, 2006

Ars homoerótica : escribir la homosexualidad en las letras hispánicas, Nicolas Balutet (ed.), Paris : Publibook, 2006

Att inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen, Gabriella Nilsson Fägerlind (ed.), Stockholm : HomO, 2006

Att vara eller inte vara? : Samhälleliga normer och individuellt handlingsutrymme för identitetsskapande och livsvillkor, Berglund, Karin; Lifström, Jessica; Bolados Aguilera, Astrid; Rosén, Maria - Theresia, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, B-uppsats, 2006

Auzenet, Philippe (f, 1952), Parler de l'homosexualité : [comprendre, savoir en parler, les causes, les besoins de la personne...], [Paris] : Sarment-Éd. du Jubilé, impr. 2006 (Boken är religiöst färgad)

Authorizing marriage? : canon, tradition, and critique in the blessing of same-sex unions, Mark D. Jordan, Meghan T. Sweeney, David M. Mellott (eds.). Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2006

Avni, Jossi, Der Garten der toten Bäume : Roman in fünfzehn Episoden, Katharina Hacker, Markus Lemke (övers.), Hamburg : Männerschwarm-Verlag, 2006

Baitz, Jon Robin (f. 1961), The Paris letter : a play in two acts, New York, 2006

Barnes, Djuna, Nightwood, (pref. Jeanette Winterson, intr. T.S. Eliot), New York : New Directions Pub., 2006

Becker, Ron (f. 1969), Gay TV and straight America, New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 2006

Begehren, Krug, Andrea, Schadenberg, Dagmar [Hrsg.], Berlin : Krug und Schadenberg, 2006

Belay-Lebsu, Semhar; Aliu, Altana; Stenström, Kristina, Heteronormen i nytt ljus : En filmanalys av Philadelphia och Brokeback Mountain, B-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation, 2006

Benbow, Dave, Summer cruising : a novel, Richmond, VA, 2006

Benderson, Bruce (f. 1946), The Romanian : story of an obsession, New York, 2006

Benemann, William (f. 1949), Male-male intimacy in early America : beyond romantic friendships, New York : Harrington Park Press, 2006

Bengtsson, Jenny; Dehn, Karolina; Johnson, Katrin, Normer och normalitet - En normvetenskaplig textanalys av argumentation runt homosexuellas adoptionsrätt, B-uppsats, Lunds universitet/Sociology of Law, 2006

Benshoff, Harry M., Griffin, Sean, Queer images : a history of gay and lesbian film in America, Lanham, Md. ; Oxford, 2006

Bereznai, Steven, Gay and single-- forever? : 10 things every gay guy looking for love (and not finding it) needs to know, New York : Marlowe, 2006

Berglund, Karin; Lifström, Jessica; Bolados Aguilera, Astrid; Rosén, Maria - Theresia, Att vara eller inte vara? : Samhälleliga normer och individuellt handlingsutrymme för identitetsskapande och livsvillkor, B-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2006

Bergman, S. Bear (f. 1974), Butch is a noun, San Francisco : Suspect Thoughts Press, 2006

Bergquist, Kathryn Mary, McDonald, Robert, A field guide to gay and lesbian Chicago, Chicago, IL : Lake Claremont Press, 2006

Berlin, Malou, Zeit bis Mitternacht : Roman, Berlin : Querverlag, 2006

Betz, Phyllis M. (Phyllis Marie) (f. 1953), Lesbian detective fiction : woman as author, subject, and reader, Jefferson, N.C. : McFarland & Company, 2006

Bi guys : firsthand fiction for bisexual men and their admirers, Ron Suresha, ed., Binghamton, NY : Southern Tier Editions, Harrington Park Press, 2006

Bildner, Phil, Playing the field, New York, 2006

Billard, Pierre, André Gide & Marc Allégret, le roman secret, Paris : Plon, 2006

Björndahl Carlsson, Kit, ”Finns inga sådana typer på denna skolan” - Heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv, C-uppsats, Kristianstad University/Department of Teacher Education, 2006

Black, Jeff, Planting Eli, New York, 2006

Blitzer, Lauren, Levin, Lauren, Same sex in the city : so your Prince Charming is really a Cinderella, New York, 2006

BlondAnett, Anetts värld : en glädjeflickas dagbok : berättad för Morten Brask, [Lars G Larsson övers. orig. tit. En massagepiges dagbog], Stockholm : Svenska förlaget, 2006

Bodily citations : religion and Judith Butler, Ellen T. Armour, Susan M. St. Ville (eds.), New York : Columbia University Press, 2006

Boijsen, Gabriella, Rigo, Sophie, "Våld som våld... skulle jag tro": Kvinnojourers förhållningssätt till våld i samkönade relationer mellan kvinnor, C-uppsats, Lunds universitet/School of Social Work, 2006

Borestam, Anna, Hansson, Nina, Mjuka och burdusa - En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun, Lunds universitet/Department of Political Science, B-uppsats, 2006

Boswell thesis : essays on Christianity, social tolerance, and homosexuality, The, Mathew Kuefler (ed.), Chicago : University of Chicago Press, 2006

Boynukisa, Aylin, "We kept picking up handfuls, loving it" : om queera känslor och läsupplevelse utifrån Sylvia Plaths författarskap, Magisteruppsats i genusvetenskap HT 2005, Stockholm : Centrum för genusstudier, 2006

Braun, Joachim, Schwul und dann? : ein Coming-out-Ratgeber, Berlin : Querverlag, 2006

Bremer, Signe, Identitet under observation : en diskursanalytisk studie, utifrån åtta patienters berättelser om deras möte med psykiatrisk och medicinsk expertis, inom ramen för dagens svenska könskorrigerande behandling av transsexualism, Tema Hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 2006

Bresler, Stéphane (f. 1970?), L'histoire d'une vie pas comme les autres, Nice : Éd. Bénévent, DL 2006

Brettschneider, Marla, The family flamboyant : race politics, queer families, Jewish lives, Albany : State University of New York Press, 2006

Brinkschröder, Michael, Sodom als Symptom : gleichgeschlechtliche Sexualität im christlichen Imaginären - eine religionsgeschichtliche Anamnese, Berlin : De Gruyter, (Diss. Universität, Würzburg, 2003), 2006

British queer cinema, Robin Griffiths (ed.), London [u.a.] : Routledge, 2006

Brooke, Gun, Coffee Sonata, Johnsonville, NY : Bold Strokes Books, 2006

Broqua, Christophe, Agir pour ne pas mourir ! : Act up, les homosexuels et le sida, Paris : les Presses de Sciences po, DL 2006

Bryt! : ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, Stefan Nordberg, Joakim Rindå (eds.), Stockholm : Forum för levande historia : RFSL Ungdom, 2006

Büchler, Andrea, Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare : Überblick - Vermögensrecht und weitere für das Notariat relevante Aspekte - öffentlich-rechtliche Aspekte ; Weiterbildungstagung des Verbandes Bernischer Notare und des Instituts für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität Bern vom 9. März 2006, Institut für Notariatsrecht und Notarielle Praxis an der Universität Bern. Beitr. von Andrea Büchker, Verband Bernischer Notare,  Bern : Stämpfli, 2006

Burns, Pete, Freak unique : my story, John Blake Publishing : London, 2006

Butler, Judith (f. 1956), Genus ogjort : kropp, begär och möjlig existens, Stockholm : Norstedts, 2006

Bäsén, Anna, Långström, Niklas, Pervers? : om sex utöver det vanliga, Stockholm : Bokförlaget DN, 2006

Cahill, Sean (Sean Robert), Policy issues affecting lesbian, gay, bisexual, and transgender families, Sean Cahill and Sarah Tobias, Ann Arbor : University of Michigan Press, 2006

Cairns, Lucille, Sapphism on screen : lesbian desire in french and francophone cinema, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006

Carr, Jamie M., Queer times : Christopher Isherwood’s modernity, New York, 2006

Cart, Michael, Jenkins, Christine A., The heart has its reasons : young adult literature with gay/lesbian/queer content, 1969-2004, Lanham, Md., 2006

Carter, William C. (f. 1941), Proust in love, New Haven, Yale University Press, 2006

Case studies in sexual orientation and gender expression in social work practice, Lori Messinger, Deana F. Morrow (eds.), New York : Columbia University Press, 2006

Cast out : queer lives in theater, Robin Bernstein (ed.), Ann Arbor : University of Michigan Press, 2006

Castro, Sebastian, Und das ist gut so! : was Promis über Schwule sagen, Berlin : Querverlag, 2006

Catholic figures, queer narratives, New York : Palgrave Macmillan, 2006

Cavefors, Bo, Svarta fanor - gatpojkar och andra prominenser : femte boken, (seriell publikation), Umeå : H:ström - Text & Kultur, 2006

Challenging lesbian norms : intersex, transgender, intersectional, and queer perspectives, Angela Pattatucci Aragon (ed.), Binghamton, NY, 2006

Chase, Emily Parke, What do I say to a friend who’s gay?, Grand Rapids, MI : Kregel Publications, 2006

Cherry, Kittredge (f. 1957), Jesus in love : a novel, [Berkeley, CA] : Androgyne Press, 2006

Chester, Alfred (1928-1971), Jamie is my heart’s desire : a novel, Boston : David R. Godine, 2006

Chouchan, Pierre, L’amour au pied du mur : les homosexuels, parents, familles, collègues, le désarroi, Paris : Pascal, 2006

Claesson, Marlene (f. 1979), Hon tar vad man vill ha : en studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner, Södertörns högskola/Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, C-uppsats, 2006

Clarke, Cheryl (f. 1947), The days of good looks : the prose and poetry of Cheryl Clarke, 1980 to 2005, New York, NY : Carroll & Graf Pub., 2006

Clegg, Douglas (f. 1958), Mordred, bastard son, Los Angeles, CA, 2006

Clod, Bente, Body effex, København (?) : Høst, 2006

Cobb, Michael L., God hates fags : the rhetorics of religious violence, New York : New York University Press, 2006

Coffman, Christine E., Insane passions : lesbianism and psychosis in literature and film, Middletown, Conn. : Wesleyan University Press, 2006

Cohn, Rachel, Levithan, David, Nick and Norah’s infinite playlist, New York, 2006

collector’s edition of Victorian lesbian erotica, The, Brooke Stern (ed.), New Milford, Ct : Magic Carpet, 2006

Cóndor Orduña, María, En busca de Sodoma y Gomorra : un estudio sobre Proust, prólogo de Luis Antonio de Villena, Madrid : Huerga y Fierro Editores, 2006

Confessions of the other mother : non-biological lesbian moms tell all, Harlyn Aizley (ed.), Boston, 2006

Cooper, Bernard (f. 1951), The bill from my father : a memoir, New York, 2006

Copley, A. R. H. (Antony R. H.) (f. 1937), A spiritual Bloomsbury : Hinduism and homosexuality in the lives and writings of Edward Carpenter, E.M. Forster, and Christopher Isherwood, Lanham, MD : Lexington Books, 2006

Corneliusson, Mimmi, Tolerans eller normkritik? : En studie i hur arbete kring sexualitet och normalitet konkretiseras i skolan : och en analys av användning av lärarhandledningen Någonstans går gränsen, C-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen, 2006

Cortese, Daniel K. H., Are we thinking straight? : the politics of straightness in a lesbian and gay social movement organization, New York, 2006

Croall, Moa-Lina, Sen tar vi Berlin, Stockholm : Alfabeta, 2006

Crystal meth and men who have sex with men : what mental health care professionals need to know, Milton L. Wainberg, Andrew Kolodny, Jack Drescher (guest eds.), Binghamton, NY, 2006

Current issues in lesbian, gay, bisexual, and transgender health, Jay Harcourt (ed.), Binghamton, NY : Harrington Park Press, 2006

Dahlén, Sandra, Hetero; Stockholm : Tiden, 2006

Dahlström, Malin (f. 1979), Nilsson, Sara, Wallin, Emma, Psykologutbildningen ur ett hbt-perspektiv : utvärdering av kurslitteratur vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Uppsala : Uppsala studentkår, 2006

Dalman, Jerker, Extra allt : om lyckopiller, inre peeling och tristess, Stockholm : Normal, 2006

Danielson, Anna, "Mattias är bög!" : Om föräldrars upplevelser av att ha ett barn som är homosexuellt, Examensarbete, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen, 2006

Danske præster og biskopper om : kirkelige vielser af homoseksuelle, Larsen, Ivan Ebbe m. fl., Krogh : København (?), 2006

Deakin, Michelle Bates, Gay marriage, real life : ten stories of love and family, Boston, 2006

Delatorre, Jan, The Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Transnational Advocacy Network in the EU: Accommodative Spaces and Unobjectionable Norms, D-uppsats, Lunds universitet/Department of Political Science, 2006

Dennis, Jeffery P., Queering teen culture : all-American boys and same-sex desire in film and television, New York, 2006

déportation des homosexuels, La : Actes des quatrièmes assises internationales de la mémoire gay et lesbienne, bibliothèque municipale de Lyon, 24-26 mars 2005, assises internationales de la mémoire gay et lesbienne, Lyon : Bibliothèque municipale de Lyon, 2006

Desde aceras opuestas : literatura/cultura gay y lesbiana en Latinoamérica, Dieter Ingenschay, (ed.), Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2006

DeSimone, Lewis (f. 1962), Chemistry, New York, 2006

Destroyer : Journal of Appollonian Beauty and Dionysian homosexuality (2006-    ), fanzine, (red. Karl Andersson), Berlin / Praha, 2006

Dixon, Jody (f. 1930), Deep South : discovering my true sexuality, Fort Bragg, CA : Cypress House, 2006

Doyle, Jennifer, Sex objects : art and the dialectics of desire, Minneapolis : University of Minnnesota Press, 2006

Dresner, Lisa M. (f. 1967), The female investigator in literature, film, and popular culture, Jefferson, N.C. : McFarland & Co., 2006

Duggan, Lisa (f. 1954), Sex wars : sexual dissent and political culture, Lisa Duggan, Nan D. Hunter (ed.), (10th anniversary ed.), New York, 2006

Duncan, Derek, Reading and writing Italian homosexuality : a case of possible difference, Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2006

Durbeej, Natalie, Homo- och bisexuella kvinnors upplevelse av sin livssituation, D-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen, 2006

Duvert, Bernard (f. 1951), Rose soutane : réponse à l'Église homophobe de Benoît XVI, Paris : la Différence, DL 2006

Dürhammer, Ilija, Geheime Botschaften : homoerotische Subkulturen im Schubert-Kreis, bei Hugo von Hofmannsthal und Thomas Bernhard, Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2006

Edelfeldt, Inger, Finns det liv på Mars?, Stockholm, 2006

Edwards, Jason (f. 1971), Alfred Gilbert’s aestheticism : Gilbert amongst Whistler, Wilde, Leighton, Pater and Burne-Jones, Burlington, VT, 2006

Edwards, Tim (f. 1963), Cultures of masculinity, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2006

Eisenbach, David, Gay power : an American revolution, New York : Carroll & Graf, 2006

Ekhem, Regina, Mobbning av icke-heterosexuella i skolan : En empirisk undersökning med exempel på elever som p.g.a. sin sexuella läggning är mobbade och lärarnas motverkan mot detta, C-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap, 2006

Ekuni, Kaori, Twinkle, twinkle, (orig. tit. Kira kira hikaru, övers. Cecilia Berglund), Stockholm : Bazar, 2006

Ellens, J. Harold (f. 1932), Sex in the Bible : a new consideration, Westport, Conn., 2006

Endean, Steve, Bringing lesbian and gay rights into the mainstream : twenty years of progress, Vicki L. Eaklor (ed.), New York : Harrington Park Press, 2006

Engel, Randy, The rite of sodomy : homosexuality and the roman catholic church, Export, PA : New Engel Pub., 2006

Engström, Maria, Hultin, Eva, Bitch eller bög: en studie av ungdomars syn på kvinnligt och manligt, C-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arbetsvetenskap/Industriell Produktionsmiljö, 2006

Engström, Mats, "Samhället är ett stort skepp som svänger långsamt, så förändringar tar tid." : En kvalitativ studie om RFSL:s utåtriktade verksamhet, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, C-uppsats, 2006

Esquibel, Catrióna Rueda (f. 1965), With her machete in her hand : reading Chicana lesbians, Austin : University of Texas Press, 2006

Ex-gay research : analyzing the Spitzer study and its relation to science, religion, politics, and culture, Jack Drescher, Kenneth J. Zucker (eds.), Binghamton, N.Y., 2006

Faderman, Lillian, Timmons, Stuart, Gay L.A. : a history of sexual outlaws, power politics, and lipstick lesbians, New York : Basic Books, 2006

Fellman, Annelie, Femininitet/maskulinitet och lesbisk identitet. En queerteoretisk studie och berättelseanalys av Tjejerna mot strömmen och Såna som oss, Lunds universitet/Centre for Gender Studies, C-uppsats, 2006

Feenstra, Pietsie (1967), Les nouvelles figures mythiques du cinéma espagnol (1975-1995) : à corps perdus, préface de Michèle Lagny, Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc.] : l'Harmattan, DL 2006

Ferrari, Roberto C., (f. 1970), Pierce, Binghamton, NY : Southern Tier Editions, Harrington Park Press, 2006

Fessel, Karen-Susan, Abenteuer und Frauengeschichten : Erzählungen, Berlin : Querverlag, 2006

Feminist history reader, The, Sue Morgan (ed.), London, New York, 2006

Fish, Julie (f. 1955), Heterosexism in health and social care, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006

Folkesson, Isabel; März, Klara, Marginaliserad kunskap? – En kritisk studie av representationen av genusvetenskaplig litteratur i klassifikationssystem och ämnesordslistor, D-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), 2006

Foucault, Eric, La nuit, tous les routiers sont gris : Enquête démographique, géographique et sociologique sur les lieux de drague homosexuelle, en province, Paris : Isthme, 2006

Freccero, Carla (f. 1956), Queer/early/modern, Durham : Duke University Press, 2006

Freedman, Estelle B.(f. 1947), Feminism, sexuality, and politics : essays, Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2006

Frejdig, Liselotte, Vem är Troy Perry? : En uppsats om homosexuell befrielseteologi, C-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten, 2006

Full spectrum, The  : a new generation of writing about gay, lesbian, bisexual, transgender, questioning, and other identities, David Levithan, Billy Merrell (eds.), New York, 2006

Gallagher, Lowell, Roden, Frederick S., Smith, Patricia Juliana, Catholic figures, queer narratives, New York : Palgrave Macmillan, 2006

Ganz, Earl (f. 1932), The Taos truth game, Albuquerque, 2006

Gardell, Jonas (f. 1963), Jenny, Stockholm : Norstedt, 2006

Gay : en världshistoria, Robert Aldrich (red.), Emeli André (övers., orig. tit. Gay life and culture : a world history), Stockholm : Natur och kultur, 2006

Gay : la guida italiana in 150 voci, a cura di Daniele Del Pozzo, Luca Scarlini, Milano : Mondadori, 2006

Gay life and culture : a world history, edited by Robert Aldrich, New York, NY : Universe, 2006

Gay rights, Kate Burns (ed.), Farmington Hills, MI : Greenhaven Press/Thomson Gale, 2006

gays' and lesbians' rights in an enlarged European Union, The, Anne Weyembergh, Sinziana Carstocea (eds.), Bruxelles : Éd. de l'Université de Bruxelles, 2006

Gendered outcasts and sexual outlaws : sexual oppression and gender hierarchies in queer men’s lives, Christopher Kendall, Wayne Martino (eds.), New York : Harrington Park Press, 2006

Geraci, Joseph, The deaf-mute boy, Madison : University of Wisconsin Press/Terrace Books, 2006

Gerali, Steve, Teenage guys : exploring the issues that adolescent guys face and the strategies to help them, El Cajon, CA : Youth Specialties ; Grand Rapids, MI : Zondervan, 2006

Gerstner, David A. (f. 1966), Manly arts : masculinity and nation in early American cinema, Durham : Duke University Press, 2006

Gilbert, Sky (f. 1952), Rope enough, Toronto : Playwrights Canada Press, 2006

Gilley, Brian Joseph (f. 1972), Becoming two-spirit : gay identity and social acceptance in Indian country, Lincoln : University of Nebraska Press, 2006

Girard, Christophe, Père, comme les autres, Paris : Hachette, 2006

Glamour girls : femme-femme erotica, Rachel Kramer Bussel (ed.), New York, 2006

God’s grace and the homosexual next door, Alan Chambers (ed.), Eugene, Or. : Harvest House Publishers, 2006

Gomez Sonesson, Cecilia, Begär och längtan : en textanalytisk studie av genus- och sexualitetsdiskurser i de två ungdomsromanerna ”I väntan på liv” och ”Spelar roll”, B-uppsats, Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, VT, 2006

Goranson, Alicia E., Supervillainz, San Francisco, 2006

Goretti, Gianfranco, Giartosio, Tommaso, La città e l’isola : omosessuali al confino nell’Italia fascista, Roma : Donzelli, 2006

Gransell, Leyla, I den bästa av världar : en reflekterande uppsats om åtgärder för lesbiska och bisexuella kvinnors marginalisering inom sjukvården, Lunds universitet/Centre for Gender Studies, D-uppsats, 2006

Grey, Dorien, Calico, Austin, TX : Zumaya Publications, 2006

Griffin, Horace L. (f. 1961), Their own receive them not : African American lesbians and gays in Black churches, Cleveland, Ohio : Pilgrim Press, 2006

Grindstaff, Davin Allen (f. 1970), Rhetorical secrets : mapping gay identity and queer resistance in contemporary America, Tuscaloosa : University of Alabama Press, 2006

Gubar, Susan (f. 1944), Rooms of our own, Urbana : University of Illinois Press, 2006

Gunnarson, Daniel; Hallberg, Anna, Barnbiblioteksverksamhet ur ett genusperspektiv : en explorativ studie, D-uppsats, Högskolan i Borås. Institutionen Bibliotekshögskolan, 2006

Gustavsson, Malena, Blandade känslor, Göteborg : Kabusa böcker, 2006

Guzmán, Manolo, Gay hegemony : latino homosexualities, New York, 2006

Haggerty, George E., Queer Gothic, Urbana : University of Illinois Press, 2006

Handbook of lesbian, gay, bisexual, and transgender health, Ilan H. Meyer, Mary E. Northridge (eds.), New York, NY, 2006

handbook of lesbian, gay, bisexual, and transgender public health, The : a practitioner’s guide to service, Michael D. Shankle (ed.), New York : Harrington Park Press, 2006

Handbook of workplace diversity, Alison M. Konrad, Pushkala Prasad, Judith K. Pringle (eds.), Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2006

handledning för att förbättra stödet till offer för homofobiska brott, En, Stockholm : Riskpolisstyrelsen, 2006

Hansson, Erika, Lika värde - men inte lika rättigheter : en kvalitativ innehållsanalys av hur tidningen Världen idag skriver om homosexualitet, C-uppsats, medie- och kommunikationsvetenskap, JMG, Göteborgs universitet, 2006

Hanway, D. G. (Donald Grant), A theology of gay and lesbian inclusion : love letters to the church, New York : Pastoral Press, 2006

Hard road, easy riding : lesbian biker erotica, Sacchi Green, Rakelle Valencia (eds.), Binghamton, NY : Alice Street Editions, Harrington Park Press, 2006

Harris, E. Lynn, I say a little prayer : a novel, New York : Doubleday, c2006

Harrington lesbian literary quarterly : HLLQ, Binghamton, N.Y., Alice Street Editions, Harrington Park Press, [2006]- (Vol. 7 Nr. 1 - retitled from the Harrington Lesbian Fiction Quarterly)(Also issued online) 2006

Hart, Ellen, Night vision: a Jane Lawless mystery, New York : St. Martin’s Minotaur, 2006

Hassenmüller, Heidi, Rauchfleisch, Udo, Wiedemann, Hans Georg, Warum gerade mein Kind?, Düsseldorf : Walter, 2006

Hatbrott 2005 : en sammanställning av polisanmälningar med främlingsfientliga, antisemitiska, homofobiska och vit makt-ideologiska motiv, Tove Sporre (ed.), Webbrapport 2006:3, Stockholm : Brottsförebyggande rådet (Brå), 2006

Hayes, J. G. (Joseph George), (f. 1965), A map of the harbor islands, Binghamton, NY : Harrington Park Press, 2006

Healey, Trebor (f. 1962), Sweet son of Pan, San Francisco : Suspect Thoughts Press, 2006

Heath, Rachel Ann, The Praeger handbook of transsexuality : changing gender to match mindset, Westport, Conn. : Praeger Publishers, 2006

Heche, Nancy, The truth comes out, Ventura, Calif. : Regal Books, 2006 (Starkt homofob bok av modern till Anne Heche, som levde samman med Ellen de Generes)

Hedlund, Eva (f. 1930), Sexualitetens irrgångar, Stockholm : Carlsson, 2006

Hedman, Therese; Omark, Karin, Befäster skolan traditionella genussystem?: en diskursanalys av skolböcker i årskurs åtta, C-uppsats, Luleå tekniska universitet/Musik och medier/Medier och upplevelseproduktion, 2006

Heli, Arne (f. 1924), Åpen om det forbudte, Oslo : Pax, 2006

Helminiak, Daniel A., Sex and the sacred : gay identity and spiritual growth, New York : Harrington Park Press, 2006

Hennig, Jean-Luc (f. 1946), Sperme noir, Paris, 2006

Hennig, Jonna, Jonatan - tronföljaren som inte blev kung : om en relation och dess konsekvenser, D-uppsats, Lunds universitet/Centre for Theology and Religious Studies, 2006

Henry James against the aesthetic movement : essays on the middle and late fiction, David Garrett Izzo and Daniel T. O’Hara (eds.), Jefferson, N.C. : McFarland, 2006

Heskins, Jeffrey, Face to face : gay and lesbian clergy on holiness and life together, Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans Pub. Co., 2006

Highsmith, Patricia, Carol, Stockholm : Normal, 2006

Hite, Shere, The Shere Hite reader : new and selected writings on sex, globalization, and private life, New York : Seven Stories Press, 2006

Hoad, Neville Wallace (f. 1966), African intimacies : race, homosexuality, and globalization, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2006

Hoffman, Wayne (Wayne Adam), Hard : a novel, New York : Carroll & Graf Publishers, 2006

Holleran, Andrew, Grief, New York : Hyperion, 2006

Holmberg, Daniel, Övling, Johanna, Top Gay : En etnologisk studie av identitet, sexualitet och genus bland homosexuella män i höga positioner, B-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för språk och kultur, 2006

Holmqvist, Hannah; Nordlinder, Johanna, Vårdpersonalens beskrivningar av transexuella patienter, Examensarbete, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap, 2006

Homosexuality and religion : an encyclopedia, Jeffrey S. Siker (ed.), Westport, Conn. : Greenwood Press, 2006

Hopko, Thomas, Christian faith and same-sex attraction : Eastern Orthodox reflections, Ben Lomond, Calif. : Conciliar Press, 2006

Hovey, Jaime, A thousand words : portraiture, style, and queer modernism, Columbus : Ohio State University Press, 2006

Hughes, Howard L., Pink tourism : holidays of gay men and lesbians, Wallingford, Oxfordshire, UK : Cambridge, MA, 2006

Hull, Kathleen E., Same-sex marriage : the cultural politics of love and law, Cambridge : Cambridge University Press, 2006

Hulth, Maria; Ingelson, Ninnie, Det osynliga regnbågsbarnet på förskolan : En enkätundersökning om normer, olikheter och särskiljandets betydelse, Södertörns högskola/Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, D-uppsats, 2006

Hyatt, Martin, A scarecrow’s bible, San Francisco : Suspect Thoughts Press, 2006

Høvring, Mona, Helt vanlige mirakler : dikt, Oslo : Oktober, 2006

Høvring, Mona, Noe som hjelper, Oslo : Oktober, 2006

Identity and story : creating self in narrative, Dan P. McAdams, Ruthellen Josselson, Amia Lieblich (eds.), Washington, DC : American Psychological Association, 2006

Institut national d'études démographiques (France), Les couples homosexuels et l'enregistrement de leur union  : rapprochement avec les couples hétérosexuels et recherche comparative internationale, Marie Digoix, Eric Fassin, Patrick Festy,... [et al.] , [Paris] : GIP Mission de recherche droit et justice, 2006

Intersections between feminist and queer theory, Diane Richardson, Janice McLaughlin, Mark E. Casey (eds.), New York : Palgrave Macmillan, 2006

Interventions with families of gay, lesbian, bisexual, and transgender people : from the inside out, Jerry J. Bigner, Andrew Gottlieb (eds.), Binghamton : Haworth Press, 2006

introduction to GLBT family studies, An, Jerry J. Bigner (ed.), New York : Harrington Park Press, 2006

Irala, Jokin de, Comprendiendo la homosexualidad, Pamplona : Ediciones Universidad de Navarra, 2006

Isay, Richard A., Commitment and healing : gay men and the need for romantic love, Hoboken, N.J., 2006

Jacobsen, Mary H., Blood sisters : a novel of an epic friendship, New York : Alice Street Editions, Harrington Park Press, 2006

Jalakas, Inger, Den ryske mannen, Stockholm, 2006

Jennings, Kevin ( f. 1963), Mama’s boy, preacher’s son : a memoir, Boston, 2006

Johnson, Barbara (f. 1947), Mère à la dérive voudrait rendre son tablier, Romanel-sur-Lausanne ; Lyon : la Maison de la Bible, 2006

Johnson, William Stacy, A time to embrace : same-gender unions in religion, law, and politics, Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans Pub. Co., 2006

Karsch-Haack, Ferdinand, Die Rolle der Homoerotik im Arabertum : Gesammelte Aufsätze 1921 - 1928, Sabine Schmidtke (ed.), Hamburg : MännerschwarmSkript-Verl., 2006

Katzman, Nina, Civilstatus inverkan på EU-medborgares fria rörlighet, C-uppsats, Lunds universitet/Department of Business Law, 2006

Keenan, Joe, My lucky star : a novel, New York, 2006

Kennedy, Pagan (f. 1962), The first man-made man : the story of two sexes, one love affair, and a twentieth-century medical revolution, New York, NY : Bloomsbury, 2006

Khosla, Dhillon, Both sides now : one man’s journey through womanhood, New York : Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2006

Knutsen, Per, Utakk, Cappelen : Oslo, 2006

Knöfel Magnusson, Anna (f. 1964), Det syns inte utanpå men känns inuti : om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården, Stockholm : Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 2006

Kors & tvärs: Intersektionalitet och makt i storstaden, Anders Neergaard, Arne Nilsson och Ewa Gunnarsson (red.), Stockholm : Normal, 2005

Kramer, Gary M., Independent queer cinema : reviews and interviews, Binghamton, NY, , 2006

Krock eller möte : om professionellt bemötande och heteronormen, Stockholm : Fritt fram, 2006

König, Ralf (f. 1960), Die besten Sahneschnittchen, (Gekürzte Neued.), Hamburg : Carlsen, 2006

König, Ralf (f. 1960), Trojanische Hengste, Hamburg : Männerschwarm-Verl., 2006

LaCroix, Michel, Alex in Wonderland, New York, 2006

Lagerhammar, Ann (f. 1965), Det som ögat ser, Stockholm: Forum, 2006

Landry, Bart, Race, gender and class : theory and methods of analysis, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2006

language and sexuality reader, The, Deborah Cameron, Don Kulick (eds.), London : Routledge, 2006

Leach, Mark M., Cultural diversity and suicide : ethnic, religious, gender, and sexual orientation perspectives, New York : Haworth Press, 2006

Lear, James (f. 1960), The back passage, San Francisco : Cleis Press, 2006

Leavitt, David (f. 1961), The man who knew too much : Alan Turing and the invention of the computer, New York : W. W. Norton, 2006

Lebenspartnerschaftsrecht : Handkommentar, Manfred Bruns, Rainer Kemper, Maria Sabine Augstein ... (Med flera), 2. Aufl., Baden-Baden : Nomos, 2006

Leifson, Taran, Sted, kropp, identitet og seksualitet : en studie av steders påvirkning på homofiles identitet og fysiske fremtoning, Masteroppgave i geografi, Geografisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Mai 2006

Lennon, Jun, Gravitation : the novel, art by Maki Murakami ; [transl., Andrew Cunningham], Los Angeles : TokoyoPop, 2006

Lesbian families’ challenges and means of resiliency : implications of feminist family therapy, Anne M. Prouty Lyness (ed.), New York : Haworth Press, 2006

Lesbian, gay, bisexual, and transgender aging : research and clinical perspectives, Douglas Kimmel, Tara Rose, Steven David (eds.), New York : Columbia University Press, 2006

Lesbian plays : coming of age in Canada, selected and edited by Rosalind Kerr, Toronto, ON : Playwrights Canada Press, 2006

Lesbians in East Asia : diversity, identities, and resistance, Diana Khor, Saori Kamano (eds.), Binghamton, NY : Harrington Park Press, 2006

Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta, Anbjørg Ohnstad, Kirsti Malterud (eds.), Oslo : Samlaget, 2006

Levithan, David, Wide awake, New York : Alfred A. Knopf, 2006

Liberation theology and sexuality, Marcella María Althaus-Reid (ed.), Aldershot, Hants, England, Burlington, VT, 2006

Lim, Song Hwee (f. 1965), Celluloid comrades : representations of male homosexuality in contemporary Chinese cinemas, Honolulu : University of Hawaii Press, 2006

Lindenbaum, Pia, Lill-Zlatan och morbror raring, Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006

Lindgren, Linda, Att vara queer eller inte vara queer? : En studie av Pedro Almodóvars film utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, C-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen, 2006

Linné, Therése; Nordén, Cecilia, Homosexuell och invandrare - hur går det ihop?, Lunds universitet/School of Social Work, C-uppsats, 2006

Lipsky, William, Gay and lesbian San Francisco, San Francisco, CA : Arcadia Pub., 2006

List, Henrik (tekst), Askegaard, Anders (fotografier), s/h fotos Henrik List, Bangkok ladyboys, Shooting Gallery Press, 2006

Liv i lärarrummet : om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan, Rickard Henley (red.), Stockholm : RFSL, 2006

Livingston, Ira (f. 1956), Between science and literature : an introduction to autopoetics, foreword by N. Katherine Hayles, Urbana : University of Illinois Press, 2006

Lodalen, Mian, Mera kärlek, Stockholm, 2006

Lokrantz, Karin, Öppen på jobbet -attityder hos unga bi- och homosexuella, gällade deras uppfattningar om att vara öppen med sin sexuella läggning inom olika yrken, Examensarbete, Malmö högskola/Lärarutbildningen, 2006

Long, Scott, Family, unvalued : discrimination, denial, and the fate of binational same-sex couples under U.S. law, New York : Human Rights Watch, Immigration Equality, 2006

Louganis, Greg (f. 1960), Marcus, Eric, Breaking the surface, Naperville, Ill., 2006

Lucey, Michael (f. 1960), Never say I : sexuality and the first person in Colette, Gide, and Proust, Durham : Duke University Press, 2006

Lund, Tore (f. 1959), Den trogne smugglaren : Viktor Rydberg och textens spegel, Stockholm : Atlantis, 2006

Lundgren, Emma; Johnsen, Mikaela, Fjollor och flator: var är de i reklamen?, Lunds universitet/Media- and Communication Studies, C-uppsats, 2006

Lundqvist, Erica, "Kring könet råder tystnad" : Makt och sexualitet mellan män i muslimska traditioner, C-uppsats, Lunds universitet/Centre for Theology and Religious Studies, 2006

Läckberg, Camilla (f. 1974), Olycksfågeln, Stockholm : Forum, 2006

Löfqvist, Anna-Sara, Seppänen Sterky, Manu, Hagward, Christian, Queerkalendern - En festhandbok i galakunskap, Svenska Förlaget, 2006

Lövestam, Sara, Jag inriktar mig inte på sexualundervisning : En studie av attityder till homosexualitet i undervisning och läromedel på SFI, Examensarbete, Södertörns högskola/Lärarutbildningen, 2006

McCall, Catherine (pseud. f. Catherine West), Lifeguarding : a memoir, New York, 2006

MacNutt, Francis, Can homosexuality be healed?, Grand Rapids, MI : Chosen Books, 2006

McRuer, Robert (f. 1966), Crip theory : cultural signs of queerness and disability, New York : New York University Press, 2006

Madrid, Patrick (f. 1960), Does the Bible really say that? : discovering Catholic teaching in Scripture, Cincinnati, Ohio : St. Anthony Messenger Press, 2006

Magee, Kelly (f. 1976), Body language, Denton, Tex. : University of North Texas Press, 2006

Mallon, Gerald P., Lesbian and gay foster and adoptive parents : recruiting, assessing, and supporting an untapped resource for children and youth, Washington, DC : Child Welfare League of America, 2006

Maltese, William, Beyond Machu, New York, 2006

Maltesson, Johan, Jakten vid makten - queerfrihetsslakten? : Undersökning av de androcentriska parallellerna mellan jakttraditionerna och de heteronormativa samhällsstrukturerna : Examination of the androcentric parallels between hunting traditions and hetero-normative societal structures, C-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2006

Mann, Jeff, A history of barbed wire, San Francisco : Suspect Thoughts Press, 2006

Mann, William J., Kate : the woman who was Hepburn, New York : H. Holt, 2006

Manning, Sarra, Pretty things, New York : Dutton Children’s Books, 2006

Marcoux, Alex, A matter of degrees, New York, 2006

Marino, Piero, Diario di un giovane frocio : esperienze di vita vissuta, PMIBooks, 2006

Meeker, Martin, Contacts desired : gay and lesbian communications and community, 1940s-1970s, Chicago : University of Chicago Press, 2006

Meglioli, Dominique, Bien vivre son homosexualité au masculin, Paris : Delville, 2006

Meglioli, Véronique, Bien vivre son homosexualité au féminin, Paris : Delville, 2006

Meier, Helen, Schlafwandel : eine Erzählung, Zürich : Ammann, 2006

Meier, Robert F. (Robert Frank), (f. 1944), Geis, Gilbert, Criminal justice and moral issues, Los Angeles, Calif. : Roxbury Pub. Co., 2006

Memedoska, Sibel; Nauckhoff, Paula, Älska din nästa om du vågar! De homosexuellas syn på den heterosexuella normen, Lunds universitet/School of Social Work, C-uppsats, 2006

Miller, Meredith (f. 1965), Historical dictionary of lesbian literature, Lanham, Md., 2006

Miller, Tim (f. 1958), 1001 beds : performances, essays, and travels, Glen Johnson (ed.), Madison, WI : University of Wisconsin Press, 2006

Millêtre, Béatrice, Bien vivre son homosexualité et réussir son coming-out, Paris : O. Jacob, 2006

Missed opportunities : issues affecting the legal rights of the gay and lesbian community, Mechanicsburg, PA, 2006

Mizrahi, Mauricio Luis, Homosexualidad y transexualismo, Ciudad de Buenos Aires : Editorial Astrea, 2006

Moberg, Morgan, Garderobsmysteriet : en studie om homofobi heteronormativitet och om homosexuella ungdomars anonymitet i gymnasieskolan, Examensarbete, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten, 2006

Mogutin, Slava, Johnson, Dominic, Zaya, Octavio, Lost boys, New York : Power House Books, 2006

Mondegrin, Sarah, Berlin am Meer : Roman, Berlin : Querverlag, 2006

Morris, Gavin, Virginia bedfellows, New York, 2006

Mortensen, Elin, Færing og homoseksuel - En uheldig blanding?, Lunds universitet/Department of Political Science, D-uppsats, 2006

Mryglot, Gerard, Marks, Ted, How to say fabulous! in 8 different languages : a travel phrase book for gay men, Philadelphia, PA, 2006

Munson, Peggy (f. 1968), Origami striptease, San Francisco, 2006

Mårtensson, Ola, Rädd för det okända. En studie i manliga elevers attityder till homosexuella, Examensarbete, Malmö högskola/Lärarutbildningen, 2006

Nadaud, Stéphane, Homoparentalité hors-la-loi, Paris : Lignes & manifestes, 2006

Naphy, William, Born to be gay : a history of homosexuality, Stroud, Gloucestershire : Tempus, 2006

Nemer, Monique (f. 1938), Corydon citoyen : essai sur Gide et l'homosexualité, [Paris] : Gallimard, 2006

new goddess, The : transgender women in the twenty-first century, Gypsey Teague (ed.), Waterbury, CT : Fine Tooth Press, 2006

Newell, Stephanie (f. 1968), The forger’s tale : the search for Odeziaku, Athens : Ohio University Press, 2006

new queer aesthetic on television : essays on recent programming, The, James R. Keller, Leslie Stratyner (eds.), Jefferson, N.C. : McFarland, 2006

News and sexuality : media portraits of diversity, Laura Castañeda, Shannon B. Campbell (eds.), Thousand Oaks, Calif., 2006

Niederwieser, Stephan, Out & proud : Willkommen in deiner neuen Welt!, Berlin : Gmünder, 2006

Nilsson, Arne, Såna på amerikabåtarna : de svenska amerikabåtarna som manliga homomiljöer, Stockholm : Normal, 2006

Nilsson, Tove, Mediebilder av homosexualitet. Åke Green-debatten, Lunds universitet/Department of Political Science, D-uppsats, 2006

Nordin, Lissa, Man ska ju vara två : män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd, Stockholm : Natur och Kultur, 2006

Nordlander, Karl (f. 1951), Erik och Monica, Saltsjö-Duvnäs : Efron & dotter, 2006

Nutter, Christopher Lee, The way out : the gay man’s guide to freedom no matter if you’re in denial, in the closet, one foot out, just out or been around the block, Deerfield Beach, FL, 2006

Oliari, Enrico, L’omo delinquente : scandali e delitty gay dall’unità a Giolitti, Civitavecchia - Roma : Prospettiva, 2006

Olsson, Karin, En butlersk genusarkeologi - om att problematisera ett arkeologiskt material utifrån Judith Butlers teorier, D-uppsats, Lunds universitet/Archaeology, 2006

Onosaka, Junko R., Feminist revolution in literacy : women’s bookstores in the United States, New York : Routledge, 2006

Opyr, Joan, Idaho Code, Ann Arbor, MI : Bywater books, 2006

Pearson, Carol Lynn, No more goodbyes : circling the wagons around our gay loved ones, Walnut Creek : Pivot Point Books, 2006

Pecora, Elio, Sandro Penna : una cheta follia, Milano, Frassinelli, 2006

Penney, James (f. 1971), The world of perversion : psychoanalysis and the impossible absolute of desire, Albany, NY : State University of New York Press, 2006

Peraino, Judith A., Listening to the sirens : music technologies of queer identity from Homer to Hedwig, Berkeley, University of California Press, 2006

Persson, Annika Ruth, Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg : Kabusa, 2006

Persson, Annika Ruth (f. 1955), Är klänningar farliga? : om homosexuella, bisexuella och transpersoner, (fotografier Cecilia Mellberg; teckningar Terese Oliw & Sanna Lindström), Stockholm : LL förlaget, 2006

Peters, Julie Anne, Between Mom and Jo, New York, 2006

Pfannenstill, Emma, Prideflaggor, gaytidningar och en och annan regnbågssoffa : en studie om homo/bi-kompetensen bland kuratorerna på Stockholms läns ungdomsmottagningar, C-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, 2006

Phillips, John (f. 1950), Transgender on screen, New York : Palgrave Macmillan, 2006

Phy-Olsen, Allene, Same-sex marriage, Westport, Ct. : Greenwood Press, 2006

Pickels, Antoine (f. 1963), Un goût exquis : essai de pédesthétique, [Paris] : Éd. Cercle d'art ; [Bruxelles] : [les Amis de la "Revue de l'Université de Bruxelles"], 2006

Piera De Paola, Lucia, You are my destiny, Roma, Serarcangeli, 2006

Pierantozzi, Alcide, Uno in diviso, Macerata, Hacca, 2006

Piontek, Thomas, Queering gay and lesbian studies, Urbana, Ill. : University of Illinois Press, 2006

Plate, Peter, Soon the rest will fall : a novel, New York : Seven Stories Press, 2006

Platzer, Hazel K. (Hazel Katherine) (f. 1958), Positioning identities : lesbians’ and gays’ experiences with mental health care, Edmonton, AB : Qual Institute Press, 2006

Plötz, Kirsten, Lesbische Alternativen : Alltagsleben, Erwartungen, Wünsche, Königstein/Taunus : Helmer, 2006

Pornography : film and culture, edited and with an introduction by Peter Lehman, New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 2006

Porter, Darwin, Prince, Danforth, Blood Moon's guide to gay and lesbian film, New York : Blood Moon ; London : Turnaround distributor, 2006

Pradas, Fabrice, CinéGay : un siècle d'homosexualité sur grand écran, Paris : Publibook.com, 2006

Pressler, Mirjam, Für Isabel war es Liebe : Roman, München : Dt. Taschenbuch-Verlag, 2006

Preventive health : measures for lesbian and bisexual women, Shelly Kerr, Robin Mathy (eds.), Binghamton, NY : Haworth Medical Press, 2006

Proulx, E. Annie (f. 1935), Brokeback Mountain : och andra berättelser från vidderna, [övers. Lena Fries-Gedin], (Första svenska upplaga 2000 med titeln : Berättelser från vidderna. Första upplaga i denna version 2006), Stockholm : Forum, 2006

Priwer, Shana, Phillips, Cynthia, Gay parenting : complete guide for same-sex families, Far Hills, N.J. : New Horizon Press, 2006

På siden av rettsoppgjøret, Per Ole Johansen (ed.) ; Tore Pryser ... [et al.], [Oslo] : Unipub, 2006

queer Bible commentary, The, Deryn Guest .... , London : SCM Press, 2006

Queering the popular pitch, Sheila Whiteley, Jennifer Rycenga (eds.), New York, 2006

Ragde, Anne B., Berlinerpopplarna, Stockholm : Forum, 2006

Raphael, Lev, Secret anniversaries of the heart : new & selected stories, Wellfleet, Mass., St. Paul, Minn., 2006

Rasmussen, Lene Leth, Mobilkommunikation i et queer miljø, Danmarks Designskole, 2006

Rasmussen, Mary Louise (f. 1967), Becoming subjects : sexualities and secondary schooling, New York, 2006

Reading The L word : outing contemporary television, Kim Akass, Janet McCabe (eds.), introduction by Sarah Warn, London ; New York : I.B. Tauris ; New York, 2006

Reed, Brian (f. 1971), Hart Crane : after his lights, Tuscaloosa : University of Alabama Press, 2006

Reichert, Jim, In the company of men : representations of male-male sexuality in Meiji literature, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2006

Religion & sexuality : passionate debates, C.K. Robertson (ed.), New York : Peter Lang, 2006

Repnik, Ulrike, Die Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in Österreich, Wien, 2006

Restuccia, Frances L. (f. 1951), Amorous acts : Lacanian ethics in modernism, film, and queer theory, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2006

Reuter, Donald F, Gay-2-zee : a dictionary of sex, subtext, and the sublime, New York : St. Martin’s Press, 2006

Riggs, Damien W., Priscilla (White), queen of the desert : race privilege, queer rights, and postcolonial location, New York : P. Lang, 2006

Robinson, David M. (f. 1965), Closeted writing and lesbian and gay literature : classical, early modern, eighteenth-century, Aldershot, England ; Burlington, VT, 2006

Rogers, Jack Bartlett, Jesus, the Bible, and homosexuality : explode the myths, heal the church, Louisville, Ky., 2006

Roggenkamp, Viola, Von mir soll sie das haben? : sieben Porträts von Müttern lesbischer Töchter, Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verlag, 2006

Rolund, Mattias, Att minnas sitt sätt att vara för att föreställa sig själv annorlunda : Reflektioner kring manlighet, kön, sexualitet och minnesarbete, D-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2006

Romano, Gabriella (f. 1960), I sapori della seduzione : il ricettario dell’amore tra donne nell’Italia degli anni ’50, Verona : Ombre corte, 2006

Rosenberg, Tiina, L-ordet, Stockholm : Normal, 2006

Ross, Michael W., Typing, doing and being : a study of men who have sex with men and sexuality on the Internet, Malmö : Faculty of Health and Society, Malmö University, 2006

Roth, Niklas, Boström, Gunnel, Nykvist, Karin, Hälsa på lika villkor? : hälsa och livsvillkor bland HBT-personer, Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, 2006

Rouse, Wade, America’s boy : a memoir, New York, 2006

Routledge International Encyclopedia of Queer Culture, The, David A. Gerstner (ed.), New York, London, 2006

Sadomasochism : powerful pleasures, Peggy J. Kleinplatz, Charles Moser (eds.), Binghamton, NY, 2006

Sahlström, Jenny, Bildt, Carina, "Vet ej" : en studie av heteronormativitet i arbetslivet, Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2006

Same-sex desire and love in Greco-Roman antiquity and in the classical tradition of the West, Beert C. Verstraete, Vernon Provencal (eds.), Binghamton, NY, 2006

Same sex marriage : the legal and psychological evolution in America, Donald J. Cantor ... [et al.], Middletown, CT : Wesleyan University Press, 2006

Sanchez, Alex (f. 1957), Getting it, New York, 2006

Sapienza, Salvatore, Seventy times seven, New York, 2006

Sapphic modernities : sexuality, women, and national culture, Laura Doan, Jane Garrity (eds.),: New York : Palgrave Macmillan, 2006

Schibanoff, Susan, Chaucer’s queer poetics : rereading the dream trio, Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 2006

Schiefelbein, Michael E., Vampire transgression, New York, 2006

Schmidinger, Veit Johannes, "Wo freilich ich ganz daheim sein werde ..." : Klaus Mann und Frankreich, Hamburg : Männerschwarm-Verl., 2006

Schreiber-Wicke, Edith, Holland, Carola, Zwei Papas für Tango, Stuttgart ; Wien : Thienemann, 2006

Schulze, Micha, Scheuß, Christian, Das Schwanzbuch : Tuning für dein bestes Stück, Berlin : Gmünder, 2006

Schwartz, Helen Ruth, The meadowlark sings, New York, 2006

Selmer, Mikaela, Idag håller jag en man i handen och om två år en kvinna... : Kvinnors upplevelse av sitt bisexuella mellanområde, Examensarbete, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen, 2006

Sember, Brette McWhorter (f. 1968), Gay & lesbian parenting choices : from adoptions or using a surrogate to choosing the perfect father, Franklin Lakes, NJ, 2006

Setfrey, Benn, Don’t shoot! I’m coming out : how to "man-up" & set heterosexuals "straight", Hallandale, Fla. : PageTurner Pub., 2006

Sexual orientation and gender expression in social work practice : working with gay, lesbian, bisexual, and transgender people, Deana F. Morrow, Lori Messinger (eds.), New York : Columbia University Press, 2006

Sexual orientation and mental health : examining identity and development in lesbian, gay, and bisexual people, Allen M. Omoto, Howard S. Kurtzman (eds.), Washington, D.C. : American Psychological Association ; London : Eurospan, , 2006

Sexuality and identity, Leslie J. Moran (ed.), Aldershot, Hants, England, Burlinton, VT, 2006

Shakin, Ken, The cure for sodomy, New York, 2006

Shapiro, NancyKay, What love means to you people, New York, 2006

Shaw, Aiden (f. 1966), My undoing : love in the thick of sex, drugs, pornography, and prostitution, New York : Carroll & Graf, 2006

Shernoff, Michael (f. 1951), Without condoms : unprotected sex, gay men & barebacking, New York, London, 2006

Silin, Jonathan G., My father’s keeper : the story of a gay son and his aging parents, Boston : Beacon Press, 2006

Silverstein, Charles, Picano, Felice, Die Freuden der Schwulen. Bd 1. Männersex von A - K, Berlin : Gmünder, 2006

Silverstein, Charles, Picano, Felice, Die Freuden der Schwulen, Bd. 2. Männersex von L - Z, Berlin : Gmünder, 2006

Simmons, Roy, Out of bounds : coming out of sexual abuse, addiction, and my life of lies in the NFL closet, (Roy Simmons with Damon Dimarco in collaboration with David Fisher and Jimmy Hester), New York : Carroll & Graf Publishers, 2006

Skodo, Admir, "I världen, men icke av världen" : Konstruktionen av kristen manlighet i Skånes Missionssällskap ca 1939-1945, Lunds universitet/Department of History, C-uppsats, 2006

Sloan, Brian, A tale of two summers, New York, N.Y., 2006

Smalls, James (f. 1958), The homoerotic photography of Carl Van Vechten : public face, private thoughts, Philadelphia, Pa., 2006

Smoczynski, Eva, Poly - bejakandet av samtidigt begär och samtidig kärlek. : En genusvetenskaplig intervjustudie om att (vilja) ha flera kärleksfulla intima relationer samtidigt, C-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, 2006

Snyder, R. Claire (f. 1965), Gay marriage and democracy : equality for all, Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, 2006

Snyder, Kirk, The G quotient : why gay executives are excelling as leaders-- and what every manager needs to know, San Francisco : Jossey-Bass, 2006

Sodomites and urnings : homosexual representations in classic German journals, Michael A. Lombardi-Nash (ed,), Binghamton, NY : Harrington Park Press, 2006

Spanbauer, Tom, Now is the hour, Boston, 2006

Spirited : affirming the soul and Black gay/lesbian identity, G. Winston James, Lisa C. Moore (ed.), D.C. : RedBone Press, 2006

Sport, sexualities and queer/theory, Jayne Caudwell (ed.), Abingdon, Oxon, [England] ; New York : Routledge, 2006

Sproles, Karyn Z., Desiring women : the partnership of Virginia Woolf and Vita Sackville-West, Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 2006

Spurlin, William J. (f. 1954), Imperialism within the margins : queer representation and the politics of culture in southern Africa, New York : Palgrave Macmillan, 2006

Stam, Robert, Francois Truffaut and friends : modernism, sexuality, and film adaptation, New Brunswick, NJ [u.a.] : Rutgers Univ. Press, 2006

Staples, Robert, Exploring black sexuality, Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006

Stein, Arlene, Shameless : sexual dissidence in American culture, New York : New York University Press, 2006

Stenberg, Birgitta, Fritt förfall, Stockholm : Normal, 2006

Steorn, Patrik, Nakna män : Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915
maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915
, Stockholm : Norstedts Akademiska Förlag, 2006

Stevenson, Richard (f. 1938), Ice blues : a Donald Strachey mystery, New York : Southern Tier Editions, 2006

Stevenson, Thomas B., Sons of the church : the witnessing of gay Catholic men, New York, 2006

Stockton, Kathryn Bond (f. 1958), Beautiful bottom, beautiful shame : where "Black" meets "queer", Durham : Duke University Press, 2006

Stokes, Penelope J., Delta Belles, New York, 2006

Stoneley, Peter, A queer history of the ballet, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2006

Straight writ queer : non-normative expressions of heterosexuality in literature, Richard Fantina (ed., foreword by Calvin Thomas, Jefferson, N.C. : McFarland & Co., 2006

Strandberg, Mats, Jaktsäsong : hur hittar man kärlek bland sex, lögner och DVD-boxar?, Stockholm : Forum, 2006

Stroud, Matthew D., Plot twists and critical turn : queer approaches to early modern Spanish theater, Lewisburg : Bucknell University Press, 2006

Strömquist, Maria, Lång dags färd mot natt och Natten är dagens mor : En komparativ studie och analys ur ett genusperspektiv, Södertörns högskola/Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, C-uppsats, 2006

Sullivan, Clayton (f. 1930), Rescuing sex from the Christians, New York : Continuum, 2006

Sulzer, Alain Claude, Ein perfekter Kellner : Roman, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006

Sällvik, Fredrik, Transsexualismens villkor : Normeringar av kön, genus och sexualitet i lagen om könsbyte och diskursen kring lagen, Södertörns högskola/Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, C-uppsats, 2006

Söderman, James, Att hitta Ett hem vid världens ände: Om sexualitet och könsidentitet vid ämnesordsindexering av skönlitteratur, D-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), 2006

Taheri, Maria; Temocin, Elifm Islam, sex och samlevnad. En studie gällande sex- och samlevnadsundervisning i grundskolor i Iran och Turkiet, Examensarbete, Malmö högskola/Lärarutbildningen, 2006

Taylor, Robert (f. 1940 July 22), All we have is now, New York : Southern Tier Editions, Harrington Park Press, 2006

Tea, Michelle, Rose of no man’s land, San Franciso, 2006

Texter ur Kärlekens pris : en antologi om homofobi och heteronormativitet : kortade och bearbetade av Stefan Nordberg, Stockholm : Forum för levande historia : Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 2006

Thomsen, Jenny; Haugbak, Sara, Heteronormativa strukturer i asylprocessen : Dess uttryckssätt och påverkan, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap, C-uppsats, 2006

Tiby, Eva, Sörberg, Anna-Maria, En studie av homofoba hatbrott i Sverige, Stockholm : Forum för levande historia, 2006

Tjej eller kille - spelar roll? : Tillsammans för en jämställd skola, Stockholm : HomO, 2006

Toijer-Nilsson, Ying, En riktig författarhustru, Stockholm : Bonniers, 2006

Transgender rights, Paisley Currah, Richard M. Juang, Shannon Price Minter (eds.), Minneapolis : University of Minnesota Press, 2006

transgender studies reader, The, Susan Stryker, Stephen Whittle (eds.), New York : Routledge, 2006

Travis, Aaron (f. 1956, pseud. f. Steven Saylor), Slaves of the empire, Binghamton, NY, 2006 (Ny upplaga, 1 ed. 1985)

Två berättelser om kärlek, Eva Borgström (red.), [Vilhelmine Zahle, "Också en kärlekshistoria", Mathilda Roos, "Den första kärleken"], Stockholm : Normal, 2006

Tyst i klassen? : om lärarens arbete kring sexuell läggning, Thomas Östlund (red.), Stockholm : RFSL, 2006

tysta högskolan, Den : Hur länge ska diskrimineringen få fortgå?, Sveriges Förenade Gaystudenter, Dnr : 2006 : DL3,  Stockholm, 2006

Vad finns under ytan?, [producerat inom Equalprojektet "Under ytan", DVD i kapsel, Komplement till böckerna Liv i lärarrummet och Tyst i klassen? och innehåller filmscener, diskussionsfrågor och annat material som kan användas för att göra skolan till en arbetsmiljö där alla kan vara öppna och bemötas med respekt, oavsett sexuell läggning], Stockholm: Under ytan, 2006

Wahl, Anastasia, Klitty och Da Vinci-kådisen, Stockholm : Vertigo, 2006

Waldman, Ayelet, Bye-bye, black sheep, New York : Berkley Prime Crime, 2006

Valentine, Bill (f. 1954), A season of grief, Binghamton, NY : Harrington Park Press, 2006

Valerio, Max W. (Max Wolf), The testosterone files : my hormonal and social transformation from female to male, Emeryville, CA, 2006

Wallsten, Hanna, Vi skulle älska om vi bara kunde, Stockholm : Forum, 2006

Vargaftig, Cécile, Fantômette se pacse, Vauvert, 2006

Waters, Sarah, Nattvakten, [Ulla Danielsson, övers. The nightwatch], Stockholm : Natur och kultur, 2006

Waters, Sarah (f. 1966), The night watch, London : Virago, 2006

way we are now, The : gay and lesbian lives in the 21st century, Ben Summerskill (ed.), London : Continuum, 2006

Webster, Brenda S., The beheading game, San Antonio, Tex., 2006

Weimers, Sofia; Frick, Erik, "Alla utgick från att man var hetero" - En empirisk studie om lesbiska kvinnors erfarenheter av bemötamde inom hälso- och sjukvård, Examensarbete, Malmö högskola/Hälsa och samhälle, 2006

Weir, John (f. 1959), What I did wrong : a novel, New York, 2006

Weis, Veronika, Sexualität und Kontrolle : Verfolgung und Diskriminierung Homosexueller in Österreich im Dritten Reich und heute, Europäische Hochschulschriften, 31, Frankfurt am Main : Wien [u.a.] : LinkLang, 2006

Velasco, Sherry M. (Sherry Marie) (f. 1962), Male delivery : reproduction, effeminacy, and pregnant men in early modern Spain, Nashville, TN : Vanderbilt University Press, 2006

Veneziani, Antonio, La gaia vecchiaia : anziani omosessuali si raccontano, prefazioni di Franco Grillini e di Gianpaolo Silvestri, Roma : Coniglio, 2006

Verwandlungen : Lesben und die Wechseljahre, Ulrike Janz (ed.), Berlin : Krug und Schadenberg, 2006

Westerling, Kalle, La Dolce Vita, Stockholm : Normal, 2006

Westermark, Sara, Saffo : en flatas dagbok, Stockholm : Normal, 2006

What I want from you : voices of East Bay lesbian poets, (produced and envisioned by Linda Zeiser), Linda Zeiser, Trena Machado (eds.), Pittsburg, Calif. : Raw Art Press, 2006

Whipple, Vicky, Lesbian widows : invisible grief, New York : Harrington Park Press, c2006

Whitaker, Brian (f. 1947), Unspeakable love : gay and lesbian life in the Middle East, Berkeley : University of California Press, 2006

White, Mel (f. 1940), Religion gone bad : on the frontlines of Christian fundamentalism, New York : J.P. Tarcher/Penguin, 2006

Whitman, Walt (1819-1892), Laws for creations, intr. by Michael Cunningham, New York, 2006

Vig, Alexandra; Fogde, Matilda, Konstruktioner av maskulinitet(er) - Fem unga juristers syn på arbete och familjeliv, C-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle, 2006

Wilber, Shannan, Caitlin, Ryan, Marksamer, Jody, Best practice guidelines : LGBT youth, Washington, DC : Child Welfare League of America, 2006

Vincent, Norah, Förklädd till man : en kvinnas studie av männens värld, Malmö : Damm förlag, 2006

Vindland, Gudmund, Korinternes gjerninger, Oslo?, Juritzen, 2006

Winnubst, Shannon, Queering freedom, Bloomington, IN : Indiana University Press, 2006

Voice and communication therapy for the transgender/transsexual client : a comprehensive clinical guide, Richard K. Adler, Sandy Hirsch, Michelle Mordaunt (eds.), San Diego : Plural Pub., 2006

Wolkomir, Michelle (f. 1966), Be not deceived : the sacred and sexual struggles of gay and ex-gay Christian men, New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 2006

Women writing women : the Frontiers reader, Patricia Hart, Karen Weathermon, Susan H. Armitage (eds.), Lincoln : University of Nebraska Press, 2006

Wozek, Gerard, Postcards from heartthrob town : a gay man’s travel tales, Binghamton, NY : Southern Tier Editions, Harrington Park Press, 2006

Wunnicke, Christine, Missouri : Erzählung, Hamburg : Männerschwarm, 2006

Våga höras, våga synas : sexuella minoriteter och könsminoriteter inom motion och idrott, Nelli Koivisto (red.), SLU-publikationsserie 8/06, Helsingfors : Finlands idrott rf, 2006

Youngblood, Duane, Freedom from homosexuality : no longer living the lie, Tarentum, PA : Word Association Publishers, 2006

Zeffer, Andy, Going down in La-La Land, New York, 2006

Zubro, Mark Richard, Everyone’s dead but us, New York : St. Martin’s Minotaur, 2006

Öhrman, Anders, Komma ut : berättelser från garderoben, Stockholm : Natur och Kultur, 2006

Öppna! : om skolans ansvar att främja elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning, Stockholm : HomO, 2006

Östergren, Petra, Porr, horor och feminister, Stockholm : Natur och Kultur, 2006

Carol av Patricia Highsmith, som först gavs ut under titeln The Price of Salt under pseudonymen Claire Morgan